• Aalter
18/09/2017

Het reuzenrad in Aalter staat al dagenlang in de algemene (pers en publieke ) belangstelling. Een ideetje van het schepencollege om de affiche van de plaatselijke kermis op te smukken met een spraakmakende, nooit eerder vertoonde, blikvanger. Met succes. Het eerste weekend was het al aanschuiven geblazen, ondanks een tijdelijke stilstand wegens panne… Een duidelijk schot in de (kermis)roos.
Aalter betaalt 50.000 euro om het speeltje van 35 meter hoog en 45 ton zwaar negen dagen binnen te halen. De enige manier om zo’n reuzenrad naar Aalter te halen, want in amper negen dagen kan de foorkramer zelf anders nooit zijn boterham verdienen. Een gemeente met ‘slechts’ 20.000 inwoners is daar te klein voor in dat kermiswereldje.
“ ‘The Wheel’, zoals de attractie heet, heeft net in Hongarije gestaan en komt voor het eerst naar België”, aldus de eigenaar. “Na Aalter is het wachten tot de kerstmarkten vooraleer we weer opbouwen. Volgende zomer hopen we er mee aan de Belgische kust te staan.”
De attractie heeft hem bijna een miljoen euro gekost en ook het opbouwen en afbreken kost telkens veel geld. Vijf mensen hebben er in Aalter vier dagen lang aan gewerkt, en twee grote kranen moesten worden gehuurd.
Maar alle randkosten zijn voor de eigenaar, zo werd met de gemeente afgesproken. In ruil krijgt de Aalterse gemeentekas alle toegangsgelden (5 € per rit). Toch klinkt er kritiek, omdat de gemeente zoveel geld betaalt voor een “spektakelzicht”.
“Ze gaan er véél aan toesteken”, zo wordt op sociale media geopperd.
“Wij vinden de prijs helemaal niet overroepen, want het rad zal een trekpleister worden voor onze kermis”, pareert schepen van Evenementen Dirk De Smul. “Het rad zal mensen de kans bieden om de werken aan het Rond Punt en de constructie van 4 nieuwe bruggen eens vanuit de lucht te bekijken. Het rad kan verlicht worden in verschillende kleuren met ledverlichting en de gondels zijn voorzien van transparante windbeschermers waardoor het publiek kan genieten van een uitzicht van 360 graden.”
De schepen heeft gelijk. Voor de start van de Eneco-tour betaalde de gemeente destijds 35.000 €, voor de aankomst 75.000 €. En geen kat die hierover piepte.

Win-win?

Het lijkt een mooie deal met fooreigenaar Denis Delforge die de Belgische primeur van zijn nieuwe attractie aan Aalter gunde in ruil voor de forfaitaire afkoopsom. Hij dacht wellicht aan de ruime reclame-return die zijn attractie zou krijgen in de nationale pers. Win Win voor beide partijen dus. Zo lijkt het althans…
Maar is deze superattractie wel degelijk voorbestemd om verlieslatend te zijn?
Taptoe rekende eens na.

Rekensom

Even wat randinformatie vooraleer we ons rekenwerk vrij geven.
Het reuzenrad telt 24 gondels waar 144 kermisgangers in kunnen, of 6  personen per gondel. Een ritje kost 5 euro per persoon. Daarvoor zit je minstens acht minuten op het reuzenrad. Je maakt één ronde met veel stops om gondels met in- en uitstappers te laden en te lossen. En dan volgen zeker nog twee volledige rondes zonder stoppen.
Even narekenen:
24 gondels x 6 personen x 5 € per persoon = 720 € per rit.
Zes ritten per uur is 720 € x 6 of 4.320 € per uur.
De attractie staat er 6 dagen (zaterdag 16 tot en met zondag 24 september).
We veronderstellen à 6 uur actief ronddraaien per dag.
(Dat is uiteraard een ruwe schatting, maar er zitten minimum 2 weekends en 1 dag jaarmarkt in).
Dus: 4.320 € per uur x 6 dagen x 6 uur per dag = 155.520 € geraamde inkomsten voor de Aalterse kas.
Min 50.000 € investering = 105.520 € zuivere winst !
Uiteraard is dit een zeer optimistische schatting van onzentwege. We weten ook wel dat niet alle gondels met 6 personen altijd vol zitten. En dat er meer stilstand kan zijn. Maar anderzijds zijn er misschien ook dagen dat de attractie 8 uur draait (zondag bvb van 14 tot 22 uur?). De bluts met de buil dus.

Conclusie

Visionair Pieter De Crem heeft terug mooi zijn slag geslagen. Zonder dat hij het zelf kon beseffen heeft hij 1 jaar geleden met zijn idee nooit gedacht een aantrekkelijke troef voor weinig geld (50.000€) te hebben binnengehaald. Zonder enige riscico, zo blijkt. Ook al zijn onze cijfers optimistisch, een nieuwe rekensom leert dat de attractie gedurende de zes dagen slechts 12 uur op die 6 dagen moet draaien om het ingestoken geld te recuperen (4.320 € x 12 uur = 51.840 €). De geldmolen “draait” in elk geval…
“We kregen vaak de opmerking dat de kermis ieder jaar hetzelfde is, waardoor we eens voor een reuzenrad kozen”, zegt ons titelvoerend burgemeester De Crem (CD&V). “Nu heb ik al telefoontjes gekregen van andere gemeenten met de vraag waar ik dat rad vandaan heb gehaald”, lacht De Crem fijntjes...
Hopelijk heeft Pieter een sluitend systeem bedacht om àlle inkomsten ook effectief binnen te zien komen?

Piet De Baets