• Kaprijke
09/01/2022

Indrukwekkende cijfers. De gemeente Kaprijke voorziet maar liefst 400.000 euro, waarvan een deel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, voor een totale make-over van het Plein in Kaprijke in 2022. “De zieke kastanjes worden vervangen door olmen en de grasmat grondig aangepakt” blikt schepen Frederik Versluys vooruit.
Na jaren van discussiëren is het – wellicht – eindelijk zover. 2022 moet het jaar worden waarin het Plein in Kaprijke zijn vertrouwde aanblik gewijzigd ziet. “De zieke kastanjes maken plaats voor 80 resistente olmen” zegt patrimoniumschepen Frederik Versluys. “De grasmat wordt eveneens vernieuwd. Ooit sierden zowat tachtig kastanjes het dorpsplein van Kaprijke. Regelmatig viel er al eens een boom weg. Steeds vaker klonk de roep om de bomen, die eigenlijk allemaal ziek zijn, te vervangen. De bijna veertig nog resterende kastanjes zullen volgend jaar allemaal gerooid worden. Ze worden vervangen door tachtig inheemse olmen. Deze boomsoort heeft het voordeel dat ze geen opdrukkende wortels hebben.”
Grasmat
De grasmat van het Plein wordt eveneens aangepakt. “Het Plein zelf komt hoger te liggen” gaat Versluys verder. “We willen meteen de draagkracht vergroten zodat er meer activiteiten kunnen plaats vinden op het terrein. De nieuwe grasmat wordt deels een grintgazon zodat voertuigen zonder problemen op het Plein kunnen komen zonder in de grond te zakken.” De waterplassen die nu in tijden van overvloedige regenval het Plein ontsieren, krijgen in de plannen een andere functie. “Tussen de bomen worden waterbuffers, zogenaamde wadi’s, aangelegd. Op regelmatige afstanden zullen verhogingen in het terrein het mogelijk maken om het Plein op te wandelen.”
Door de jaren heen liep de kost op en wordt de klus nu op 400.000 euro geraamd. “Wellicht hebben we die niet allemaal nodig” besluit Versluys. “Bovendien kregen we dit jaar de zekerheid over een subsidie van 135.500 euro van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA)”. Versluys hoopt de klus in het najaar van 2022 rond te hebben.
(LK)