• Evergem
14/09/2020
Binnen het convenant “ Herontwikkeling Callemansputte” zal Terranova nv de voormalige stortplaats ‘Callemansputte’ grondig saneren. Nadien wordt het een natuurgebied. Deze stortplaats werd in het verleden gebruikt voor de berging van verontreinigd slib uit het Kanaal Gent-Terneuzen. Bij de herontwikkeling wordt het omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied van 30 ha. bos, natte natuur en grasland. Er komen wandelpaden die aansluiten bij de Zonneberg. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Zelzate, Evergem en Natuurpunt. Terranova plant in dit gebied ook een uitbreiding van het productiecentrum voor hernieuwbare energie, nl. een windturbine aan de rand van het Callemansputtegebied. Deze turbine vervangt de eerder vergunde kleinere windturbines en komt op ruimere afstand van de aanpalende woonzones. Hiervoor volgt in het najaar nog een apart openbaar onderzoek. Nu is er een inspraakronde. Omwille van COVID-19 gebeurt dit online. Op vlaio.be/brownfieldconvenanten vind je het ontwerpconvenant, informatieve filmpjes en brownfieldconvenanten. Je vindt ook een folder in de bibliotheken en de Administratieve Centra. Je vindt alle informatie ook op evergem.be/callemansputte. Reageren kan van 14 tot en met 27 september via de website van Vlaio of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem t.a.v. de Dienst Omgeving. Je kan je bezwaarschrift ook afgeven aan het onthaal in de Administratieve Centra. (PDB)