• Sijsele
02/10/2017

Op 23 september opende het Militair Kwartier te Sijsele opnieuw haar deuren voor het publiek.

Dit evenement kaderde niet in een traditionele open-deur zoals we die vroeger hebben gekend, maar bood aan alle belangstellenden de mogelijkheid een geleid bezoek te brengen aan de voormalige legersite om zich een realistisch beeld te kunnen vormen van de geplande reconversie van het domein. Een 300-tal personen ging op deze uitnodiging in en kon zich persoonlijk vergewissen van de staat van de gebouwen. De stad Damme heeft de intentie openbaar gemaakt om de voormalige militaire basis om te bouwen tot een prestigieuze nieuwe wijk rond het thema wonen, werken en ontspannen. In dit kader werd een publieksmoment georganiseerd met in de voormiddag een bezoek aan de militaire basis, in de namiddag gevolgd door een dialoog met de Burgemeester Joachim Coens, een aantal deskundigen en het Rotterdamse bureau voor architectuur en stedenbouw. Deze laatste werd geselecteerd voor het opmaken van een ontwikkelingsconcept voor de reconversie van het kazerneterrein. Als nieuw naam voor de Sijseelse “Wijk van de Toekomst” werd “Kwartier 51” naar voor geschoven, een duidelijke verwijzing naar het vroegere “51e Bataljon Logistiek” dat in april 2011 zijn deuren sloot na 60 jaar aanwezigheid in de stad. (Daniel De Greef/PDB)