• Waarschoot
  • Lovendegem
  • Zomergem
22/05/2017

Wat jarenlang niet kon of niet overwogen werd, is plots brandend actueel geworden. Na de fusieplannen van Aalter met Knesselare, promoten de burgemeesters van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem recent de fusie van hun drie gemeenten.

Via persnota’s wordt voor en tegen afgewogen. De drie burgemeesters zijn van CD&V strekking, wat het hen wat comfortabeler maakt. De Lieve is het kanaal dat in 1251 gegraven werd tussen Gent en Damme en door de drie gemeenten loopt. Vandaar de naam ‘de Lieve’ als werktitel.
De fusie zou Lovendegem, Waarschoot en Zomergem een eenmalige schuldvermindering van bijna 13 miljoen euro opleveren. Ook op politici zou de toekomstige fusiegemeente besparen. Het aantal gemeenteraadsleden daalt in een fusiescenario van 59 naar 29, het aantal schepenen van 15 naar 8 en het aantal burgemeesters (uiteraard) van drie naar een. Twee protagonisten moeten sneuvelen…
Alvast Open Vld in deze gemeenten heeft alvast gezamenlijk bedenkingen.


Standpunt van de drie burgemeesters
“Met het project ‘De Lieve’ willen de burgemeesters van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem een voorzet geven naar de bevolking, het personeel en de gemeenteraad hoe zij de toekomst van hun gemeenten zien. Eerdere initiatieven gingen uit van twee gemeenten. Uniek is nu dat het gaat over een gedragen visie van drie burgemeesters die slim willen samen werken: Chris De Wispelaere (Lovendegem), Ann Coopman (Waarschoot), Tony Vermeire (Zomergem).
Jarenlang werd er in Vlaanderen al te veel gekeken naar de (fusie van) steden. Hoog tijd dat Vlaanderen ook het waardevolle van dorpen ziet. Daarom dit ambitieus project dat een plattelandsregio duidelijk op de kaart wil zetten. Het is een beweging in twee richtingen: het personeel doen samenwerken op een grotere schaal en anderzijds samen met onze inwoners de toekomst van het dorp verder uitbouwen, dicht bij de mensen. We zullen het personeel, de gemeenteraad en de ganse bevolking van nabij betrekken bij de verdere stappen die nu zullen ondernomen worden.”
Chris De Wispelaere (burgemeester Lovendegem): “Sowieso zullen de drie gemeentehuizen open blijven. Er komt nu een gezamenlijk voorstel vanuit de drie schepencolleges, dat eind juni en begin juli op de drie gemeenteraden besproken zal worden. Er zijn twee snelheden mogelijk: een snelle fusie die start op 1 januari 2019, of een fusie op latere datum. Als men meewil in het verhaal van de fusie, natuurlijk”
Op 28 juni vergadert de gemeenteraad van Zomergem, een dag later is Lovendegem aan de beurt en op 6 juli sluit Waarschoot de debatten. Op dit moment werken Lovendegem, Waarschoot en Zomergem al samen in onder andere de Lowazone (politie) en in VVV De Lieve, de toerismedienst.


Open VLD: niet boven hoofden van mensen
“Open Vld wil de burger betrekken bij deze “plotse” fusieplannen van CD&V. De Open Vld-schepenen van Lovendegem en Waarschoot werden respectievelijk vorige week en deze week in kennis gesteld van een intentieverklaring tot fusie van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem, opgesteld door de drie CD&V-burgemeesters. Als coalitiepartners werden we niet betrokken in het voorafgaand proces, en werd ons niet gevraagd of wij mee wensen te gaan in dit fusieverhaal. Als liberale partij zijn wij principieel niet tegen fusies, maar willen we een dergelijk ingrijpende beslissing niet boven de hoofden van de mensen nemen. Wij eisen dan ook dat er eerst onderzocht wordt of er een draagvlak is, er desgevallend een plan van aanpak wordt opgesteld dat niet enkel op het financiële luik en postjes is gebaseerd, maar ook op belastingen, mobiliteit, leefbaarheid, patrimonium en veel andere zaken.
De bevolking van onze drie gemeenten moet hier in betrokken worden en er beter van worden. Zonder die garantie passen wij. Specifiek wat Waarschoot betreft, roepen we ook onze coalitiepartner op om ons bestuursakkoord collegiaal uit te voeren, waarin voor deze legislatuur letterlijk werd opgenomen dat “we intergemeentelijke samenwerking verkiezen boven fusie met andere gemeenten”. Het is voor ons overduidelijk dat dit over een puur politiek gestuurde operatie gaat. Wij stellen ons alvast constructief op in het belang van de inwoners van onze gemeenten.
Voor Waarschoot: Jochen De Smet, schepen; voor Zomergem: Mik Van Daele, gemeenteraadslid; voor Lovendegem: Vincent Laroy, schepen.”
(Piet De Baets)