• Sint-Laureins
24/06/2013

De afgelopen weken zette meerderheidpartij Samen duchtig het mes in de Sentse huishoudportemonnee. OCMW-voorzitter Tom Lacres realiseerde de sluiting van het mortuarium in het rustoord Sint-Jozef. De gemeenteraad besloot afgelopen donderdag weer om de oorspronkelijk nieuwbouwplannen voor de Watervlietse school een halt toe te roepen. ‘Te duur’ voor de huidige meerderheid.De bestuursploeg van Samen-burgemeester Franki Van de Moere lijkt meer dan ooit op zoek te zijn naar centen om de budgetten van Sint-Laureins sluitend te houden. ‘Er komen heel wat werken op ons af’ vertelde schepen van financiën Hugo Coene, afgelopen donderdag tijdens de laatste gemeenteraad voor de grote vakantie. ‘Wanneer die allemaal achter de rug zullen zijn, zal de kas leeg zijn’. Geen leuk vooruitzicht en daarom gaat de Sentse meerderheid op zoek naar centen.OCMW-voorzitter Tom Lacres cijferde de OCMW-raad voor dat de sluiting van het mortuarium een pak centen voor het OCMW zou kunnen opleveren. ‘Het is natuurlijk een stuk dienstverlening die we prijs geven’ maakte Lacres de leden duidelijk. ,Maar in de afgelopen jaren hebben we vastgesteld dat het mortuarium steeds minder gebruikt wordt. De bezettingsgraad verlaagt jaar na jaar. Funeraria en rouwcentra voldoen veel beter aan de moderne wensen om overledenen naar hun laatste rustplaats te begeleiden. Bovendien is het mortuarium van Sint-Laureins verouderd en voldoet het niet langer aan de wettelijke verplichtingen’.SchoolBinnen de gemeenteraad ontstond er dan weer deining toen de oorspronkelijk CD&V-plannen om de school in Watervliet te vernieuwen aan de orde kwamen. ‘We hebben vastgesteld dat de plannen om 6 nieuwe klassen in Watervliet te bouwen, niet langer realistisch zijn’ verklaarde onderwijsschepen Claudine Bonamie in de gemeenteraad. ‘Een herwerkte versie zien we wel zitten. Een kleiner project in Watervliet en een gedeeltelijke vernieuwing van de gemeenteschool in Sint-Laureins. Hiervoor worden de nodige onderhandelingen gevoerd met de subsidiërende overheden. Watervliet heeft, gezien de evolutie van het aantal kinderen in de toekomst, geen plaatsgebrek. Sint-Laureins heeft dit wel. Daarom willen we de plannen aanpassen’. Oppositiepartij CD&V ziet de gang van zaken ondertussen met lede ogen aan. ‘We vallen zowat van onze stoel als we jullie onderwijsplannen horen’ stelde ex-schepen Bart Van de Keere tijdens de raad. ‘Het zijn gemiste kansen, om nu de school van Watervliet niet klaar te maken voor modern onderwijs in de komende jaren’. (LK)