Artikelarchief

77 jaar geleden werd concentratiekamp Flossenbürg bevrijd. Boek Eeklonaar Julien Van den Driessche in ’t Frans vertaald als aandenken

In het tijdschrift van het Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangenen verscheen onlangs een artikel van Solange Dekeyser wiens vader nipt terugkeerde uit het gevangenkamp van Flossenbürg en het als een plicht beschouwt het drama van de concentratiekampen blijvend in herinnering van het nageslacht te houden.
Op een van de jaarlijkse ceremonies in Flossenbürg (Beieren) leerde ze onder meer...

15-05-2022 15:05:41
Brandweer post Eeklo nodigt uit op eetfestijn

Op zaterdag 11 juni 2022 organiseert de Sociale Commissie van brandweer Eeklo voor de derde maal het “Eetfestijn brandweer post Eeklo”. Het programma blijft ongewijzigd. Vanaf 18u30 verwelkomen we iedereen voor het aperitief. Het menu bestaat uit varkenshaasje met peperroom- of archiducsaus, vergezeld van groentekrans en aardappelgarnituur.
Aanschuiven voor de maaltijd is mogelijk tussen...

15-05-2022 15:05:46
Repair Café trakteert met lokale producten

Op zaterdag 21 mei kan men in LDC Zonneheem niet alleen allerlei materiaal gratis (behalve wisselstukken, die zijn niet voorradig) laten herstellen in Eeklo, maar ook kennismaken met lokaal geteelde producten.
Ter gelegenheid van de Week van de Korte Keten bundelen Repair Café Eeklo en Voedselteam Eeklo de krachten en vergasten de bezoekers op lekkers dat rechtstreeks van lokale...

15-05-2022 15:05:59
Fietszoektocht

Gemeente Lievegem en de Ouderenadviesraad organiseren een fietszoektocht doorheen zeven dorpen op zoek naar beeldhouwwerken.
De fietstocht loodst je doorheen enkele mooie plekken die Lievegem kent. Aan de tocht is een wedstrijd gekoppeld waarmee verschillende prijzen te winnen zijn. De fietszoektocht kan naar willekeur gereden worden, met een vrije start- en aankomstplaats in Lievegem....

15-05-2022 15:05:50
Gemeente overweegt tijdelijk cameratoezicht op kerkhof

De gemeente Kaprijke overweegt, na klachten van burgers, om al dan niet tijdelijk camerabewaking te voorzien op de begraafplaats van Kaprijke.
“We zijn inderdaad op de hoogte van de feiten” zegt burgemeester Pieter Claeys. “In het recente verleden merkten burgers dat er spulletjes verdwenen van de graven van nabestaanden op het kerkhof van Kaprijke. Zij meldden het vandalisme aan onze...

15-05-2022 15:05:56
Sint-Egidiuskerk mag Oekraïners huisvesten

De kerkfabriek van Lembeke kreeg groen licht van het bisdom om, indien de nood zich voordoet, Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de Lembeekse Sint-Egidiuskerk. “Het gemeentebestuur evalueert de toestemming” zegt bevoegd schepen Yves De Baets.
De gemeente Kaprijke wil in geval van nood naast particuliere huisvesting ook door middel van publieke huisvesting onderdak bieden aan...

08-05-2022 14:05:44
Huis Van Bouchaute mag afgebroken worden

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed, ondertekende het definitieve opheffingsbesluit voor de gedeeltelijke opheffing van de bescherming als dorpsgezicht van de dorpskom van Lembeke. Schepen Versluys reageert vastberaden. “Graag nog dit jaar afbreken” zegt de man.
De dorpskom van Lembeke werd beschermd omwille van de historische waarde als homogene...

08-05-2022 14:05:32
Nù inschrijven voor reis naar verbroederingsstad Grossenkneten !

Reeds sinds 1974 is Evergem verbroederd met partnergemeente Grossenkneten, hoog in Duitsland, tegen Bremen.
Een gemeente midden in prachtig natuurgebied, op 2 uur rijden van de beroemde Lüneburgerheide. De verbroedering gaat om de twee jaar gepaard met een uitwisseling tussen beide gemeenten, van telkens grote groepen. Dit jaar gaat Evergem naar Duitsland in het weekend van vrijdag 26...

08-05-2022 14:05:49
Denis Steenbeke (Off. dealer Peugeot Eeklo/Evergem): “Niet bang voor nakende aardverschuiving in (elektrische) autoverkoop”

De garages en merkverdelers staan voor grote uitdagingen en onder hoge druk, nu de omwenteling in hun sector volledig naar de elektrische kant begint over te hellen.
Bovendien trekken de grote autoproducenten, al dan niet via hun importeurs, de verkoop aan particulieren stilaan exclusief naar zich toe en worden de dealers weldra nog een doorgeefluik. Een en ander heeft te maken met de...

08-05-2022 14:05:26
Taptoe-uitgever Piet De Baets ontving Eeklose Stadsmedaille

De vijftigste editie van de 1 mei avondmarkt werd op vraag van het schepencollege geopend door uitgever-ondernemer Piet De Baets. Piet was samen met Tamboer en (wijlen) zijn moeder Julia De Baets-Dellaert - destijds schepen van markten en feestelijkheden - de stichter van deze avondmarkt.
Vlak voor hij het lint doorknipte, werd hij op het stadhuis gehuldigd met de “Stadsmedaille van...

08-05-2022 14:05:47
Vervangen betonstenen fietspaden verspilling ?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt in de loop van de maand mei het fietspad langsheen de Molenstraat en Plein (N456) in het centrum van Kaprijke. “Voor een beter rijcomfort” zegt Vlaams minister Lydia Peeters (OpenVLD).
Hoewel het fietspad langsheen de Molenstraat en het Plein in Kaprijke pas enkele jaren volledig heraangelegd werd in betonstenen en dus nog steeds in...

01-05-2022 14:05:26
Cafetaria zwembad wordt niet gesloten

De gemeente wil de cafetaria van het Sint-Annazwembad in de toekomst opnieuw laten uitbaten door een zelfstandig uitbater en niet langer door eigen personeel.
Het bestuur heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in de renovatie van cafetaria en de uitbreiding van het buitenterras, waardoor de cafetaria een stuk aantrekkelijker is geworden voor bezoekers maar ook voor potentiële zelfstandige...

01-05-2022 14:05:41
Oud-pastoor van Belzele overleden

Raphaël Van Hecke, die pastoor was in de parochie Belzele tot 1999, is in woonzorgcentrum Ave Maria op 98-jarige leeftijd overleden. Hij was eerst rector van het Heilig Hartcollege in Heusden, pater in Congo, pastoor in Frankrijk, aalmoezenier in twee Brusselse ziekenhuizen en tenslotte dus pastoor in Evergem-Belzele. Tevens was hij ook gekend als auteur van 27 boeken onder het pseudoniem ‘Raf...

01-05-2022 14:05:18
Eeklose N-VA bestuur herbakken

Op de bestuursverkiezingen eind maart werd het voltallige bestuur herbevestigd. Een duidelijk teken van vertrouwen vanwege de leden. N-VA Eeklo zal verder geleid worden door voorzitter Kristof Hebbrecht, ondervoorzitter Filip Lecompte en secretaris Julie Lippens. Het gaat de partij goed voor de wind: met de schepenen Hilde Lampaert en Danny Plaetinck en gemeenteraadsleden Rita Gysels, Marieke...

01-05-2022 14:05:43
Startcadeau’s en btw (21%) op matrassen gratis: Matrassenhandel Vercoflex (Maldegem) overgenomen door zetelfabriek BE.ST (Eeklo)

Er is nieuws over de gestopte matrassengroothandel Vercoflex, die een maand geleden–na 27 jaar–het vertrouwde verkoopmagazijn op het Maldegemse industriepark (Vliegplein) leeg achterliet. De Eeklose meubelfabriek BE.ST, langs de Zeelaan (N9) aan de voet van de brug van Balgerhoeke en gelegen achter garage Opel/Kia Haeck, nam de zaak over en bracht ze onder in een aparte afdeling van 350 m2...

01-05-2022 14:05:15
Annick Willems (61) gevierd als ere-burgemeester

Tijdens de gemeenteraad van 15 oktober vorig jaar ontving Annick Willems al de titel van ereburgemeester van de gemeente Sint-Laureins. Corona zorgde er echter voor dat ze nooit officieel gevierd werd. Nu het weer kan, werd dit euvel weggewerkt.
“Je werd geboren in de Hellepolder in Watervliet” vertelde waarnemend burgemeester Claudine Bonamie tijdens een korte plechtigheid in het Sentse...

24-04-2022 14:04:31
Opknapbeurt voor gemeentehuis

Lievegem ontvangt van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) ruim 100.000 euro subsidies voor renovatiewerken aan het gemeentehuis van Zomergem. Het huidige gemeentehuis werd gebouwd in 1923 en in gebruik genomen nadat het oude werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog.

24-04-2022 14:04:39
Memorial Bjorg Lambrecht in augustus

Op 21 augustus wordt in Knesselare de Memorial Bjorg Lambrecht, een wielerwedstrijd voor beloften, gereden. Het thuisdorp van de in 2019 verongelukte renner is haar betreurde kampioen dus nog niet vergeten. De organisatie is wel nog op zoek naar seingevers. Zich aanmelden op:
bjorgfans@gmail.com

24-04-2022 14:04:09
Feestcaravannetje voor 80ste verjaardag VTB

Cultuursmakers Evergem, voorheen bekend als V.T.B. en vtbKultuur, viert haar 80e verjaardag samen met het 100-jarig bestaan van de nationale afdeling.
Naar aanleiding hiervan zal de vereniging met een vrolijk feestcaravannetje rondtoeren in Groot-Evergem. De markten van Sleidinge, Evergem en Ertvelde zullen worden aangedaan tussen 26 april en 4 mei. De vereniging zal de informatie over...

24-04-2022 14:04:38
Een geschiedenis met alleen hoogtepunten. Straks voor de 50ste maal 1-mei avondmarkt in Eeklo

Eeklo’s eerste schepen Hilde Lampaert, verantwoordelijk voor markten en economie, vroeg ons om een beknopte historiek te schrijven over deze populaire avondmarkt, die na precies 50 jaar straks terug duizenden bezoekers naar Eeklo lokt.
Een terzelfdertijd aanlokkelijke maar moeilijke opdracht. We waren er immers wel van in het begin bij, maar de anekdoten samenvatten die met de...

24-04-2022 14:04:56
Nieuw wandelgebied in Kleit (Burkel)

Onbekend is onbemind: dat gaat zeker op voor de Burkel. Dit natuurgebied ligt in Kleit, in het zuidwesten van Maldegem, tegen de West-Vlaamse grens aan.
Het is een uitloper van het Drongengoed en het Maldegemveld. Grote delen van de Burkel zijn niet ideaal voor landbouw door de ondiepe kleilaag en de daarop gelegen zure, voedselarme zandgrond. Zo ontstond door de eeuwen heen een...

13-04-2022 16:04:53
Extra verkoeling in woonzorgcentrum De Boomgaard

Het gemeentebestuur trekt centen uit voor een verkoeling van het woon- zorgcentrum De Boomgaard in Lembeke. “Tijdens de zomermaanden hebben we problemen met te hoge temperaturen” zegt schepen Frederik Versluys.
Oorzaken van het onheil zijn de zonnewering op de zuidwestgevel en de ventilatie in de leefzones en de keuken. “Die voldoet niet om de temperaturen binnen te laten zakken bij...

13-04-2022 16:04:01
Goochelaarstraat krijgt uitwijkstroken

Er lijkt een oplossing te zijn gevonden voor de zijbermen van de Goochelaarstraat. Deze werden reeds meermaals hersteld, maar worden door het drukke verkeer van en naar Sint-Laureins steeds weer stuk gereden. Burgemeester Van de Moere beloofde uitwijkstroken.
De staat van de zijbermen in de Goochelaarstraat, ooit een weg waar plaatselijk verkeer van toepassing was, baart menig Sents...

13-04-2022 16:04:30
Nieuwe theaterproductie De Palma van Excelsior

Toneelvereniging Excelsior voert op vrijd. 29/4, zat. 30/4, dond. 5/5, vrijd. 6/5, dond. 12/5, vrijd. 13/5 en zat. 14/5 hun nieuw theaterstuk “De Palma” op in hun locatie De Koperen Leeuw. Een stuk van Danny Cobbaut in een regie van Philippe Lepez.
De Palma is een intriest dolkomisch theaterstuk met een harde realiteit. Een doordeweeks gezin: pa, ma, met twee opgeschoten jongeren en een...

13-04-2022 16:04:27
Lenteconcert

Voor de viering van 25 jaar Ouderenadviesraad op woensdag 27 april 2022, gaat in de St.Ghislenuskerk te Waarschoot om 15 uur een prachtig lenteconcert door met één van de meest gevraagde muzikale groepen in het Meetjesland: de MPEG Band, aangevuld met een strijkkwartet en een jonge, knappe gastzangeres uit Waarschoot. Zalige, mooie muziek op een ideale locatie. Na het optreden volgt een...

13-04-2022 16:04:03

Pagina's

Abonneren op Artikelarchief