De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen

3,75 miljoen euro voor Eeklo
Voor Eeklo betekent dat concreet 3.748.442 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam de fractieleider van N-VA Eeklo van Minister-President Jan Jambon.
Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

Meer dan 4 miljoen euro voor Maldegem
De gemeente is zeer verheugd dat ze de komende vijf jaar meer dan 4 miljoen euro ontvangt van de Vlaamse regering. Een aanzienlijk bedrag, waar de gemeente tot op vandaag niet op had gerekend en dat de Maldegemnaars ten goede zal komen.
“Bij de lancering van de Mobiscore eerder dit jaar, hebben we samen met een aantal andere plattelandsgemeenten aan de alarmbel getrokken omdat de plattelandsgemeenten van de Vlaamse overheid in het verleden minder kregen dan steden”, aldus burgemeester Bart Van Hulle. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen want in het nieuw Vlaams regeerakkoord werd een nieuw Open Ruimtefonds voorzien. Uit dat fonds krijgt de gemeente Maldegem de komende jaren maar liefst 3,4 miljoen euro.
Bovendien krijgt Maldegem meer dan € 700.000 om de pensioenlast van haar personeel de komende jaren te drukken.

(PDB)