Gemeenteraadslid Hilde Lampaert (N-VA) vraagt aan de komende Gemeenteraad om bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 geen verkiezingsborden meer te plaatsen in tuinen, weiden en langs onze wegen.

“Ik ben een grote voorstander van een propere, nette en verzorgde stad. Ik heb al verschillende vragen over zwerfvuil, middenberm, reclameborden op de voetpaden, enz. gesteld aan de gemeenteraad. N-VA wil dus consequent zijn en tot een gezamenlijk akkoord komen om geen verkiezingsborden meer te zetten. Na enkele regenbuien en windstoten zien die er immers slordig uit, komen sommige affiches zelfs op de grond terecht en zorgen zij in het algemeen voor een onverzorgd beeld van onze stad. Raamaffiches moeten wel nog kunnen.”
De belangrijkste voorwaarde om tot een verbod te komen is natuurlijk dat alle partijen het eens zijn. Een gentlemen’s agreement is noodzakelijk. Als 1 partij niet achter dit voorstel kan staan, heeft het geen zin en zullen alle partijen opnieuw verkiezingsborden plaatsen, dan ook N-VA.

(PDB)