De Veldstraat in Watervliet – een belangrijke verbindingsader vanuit de gemeente richting Boekhoute en omgekeerd – vecht al jaren tegen het zwaar verkeer door de straat. Een verkeerssas ter hoogte van het voetbalveld moet hier nu een eind aan maken.

Al jaren heerst er in de Veldstraat onvrede bij de buurtbewoners over het zwaar verkeer dat door de straat trekt. Talloze maatregelen werden bedacht om hieraan een eind te stellen. Patrick De Greve (CD&V), destijds schepen van Openbare Werken onder toenmalig burgemeester Annick Willems, liet de Bellekensstraat verbreden om het zwaar verkeer langs daar af te leiden. In de vorige legislatuur, ondertussen onder huidig burgemeester Franki Van de Moere, werd een inrijverbod ingevoerd voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton. Niks leek te helpen. De buurt bleef klagen over het te zware verkeer dat door de straat denderde.

Blij met de maatregel
“Zwaar en vaak aan hoge snelheden” vertellen ze.  Vorig jaar werd de straat omgevormd tot woonerf, waardoor de snelheden automatisch beperkt werden. Maar ook dat leek niet te helpen. Daarom besliste het Sentse gemeentebestuur om over te gaan tot drastischer maatregelen. Sinds eind vorige week zijn die er nu ook gekomen. Een heus verkeerssas moet een einde maken aan de zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen die door de straat trekken. Ter hoogte van het voetbalveld werd een sas geplaatst waar enkel nog personenvoertuigen doorheen kunnen. “We zijn blij met de maatregel” vertelt de buurt. “Nu nog een oplossing vinden voor de snelheden waarmee men door de straat rijdt en de Veldstraat wordt de hemel op aarde om in te leven.” De vernieuwde straat zal op zondag 22 december officieel geopend worden met een heuse straatreceptie aangeboden door het gemeentebestuur.

(LK)