Schepen Christophe De Waele (Open VLD) gooide begin januari de knuppel in het hoenderhok: hij maakte bekend dat Eeklo de leegstand van de winkelpanden wil aanpakken door een leegstandtaks te heffen vanaf 2021. Deze taks zal wellicht veel tegenstand oproepen bij de betrokken eigenaars. We voelden de schepen aan de tand en vroegen hem deze nieuwe maatregel toe te lichten.

Taptoe: Worden eigenaars door deze beslissing niet driemaal getroffen? Eenmaal door het feit dat ze al lange tijd geen huurinkomsten genereren, eenmaal omdat ze op hun lege eigendom jaarlijks onroerende voorheffing... betalen en een derde maal door deze belasting op leegstand?
 
Christophe De Waele: ‘Neen absoluut niet. Het is noch voor de stad, noch voor de eigenaars een goede zaak dat handelspanden leegstaan. We kunnen daar als stad ofwel iets proberen aan te doen, ofwel blijven we aan de kant staan. Het beleid van de voorbije jaren heeft eigenaars van handelspanden vrijgesteld maar dit leverde duidelijk geen resultaat op. Er is dus actie nodig. Dit stadsbestuur zal in een eerste fase een gesprek aangaan met de eigenaars en faciliteiten bieden om hun panden sneller te kunnen verhuren. In ons beleidsprogramma is er immers ook veel aandacht voor impulsen en activering. Naast gesprekken met de eigenaars zullen we ook budgetten vrijmaken voor starters,  onder andere door een wedstrijd ‘win je winkel’. In het kernwinkelgebied zullen we stimuleren door renovatiesubsidies en willen we als stadsbestuur het aangenaam winkelen promoten. Ondertussen wordt een inventarisatie opgemaakt van de leegstaande panden en zullen deze pas na 1 jaar leegstaand, ten vroegste vanaf eind 2021 belast worden.’
 
Taptoe: Op welke manier zal de stad een (objectief) meetsysteem invoeren om na te gaan welke panden in aanmerking komen voor de belasting?
 
Christophe De Waele: ‘Het reglement moet nog worden opgemaakt maar zal gebaseerd zijn op objectieve gegevens waaronder de visuele vaststelling, de openingsuren, het verbruik van nutsdiensten en dergelijke meer. Panden moeten een jaar leeg staan voor zij onderhevig kunnen zijn aan een leegstandsbelasting en zullen daarvan schriftelijk op de hoogte worden gebracht, zo weten eigenaars duidelijk wanneer hun pand in aanmerking komt voor leegstandstaks. Voor ons is 2020 dus eigenlijk een jaar van inventarisatie waarin de eigenaars nog actie kunnen ondernemen om hun pand op de markt te brengen. De eerste belastingen volgen ten vroegste eind 2021 en 2022.’
 
Taptoe: Was er hierover overleg met de middenstand en de handelaars?
 
Christophe De Waele:  ‘Er is al heel veel gedebatteerd over de leegstand. De middenstanders en handelaars zijn vragende partij om de leegstand aan te pakken en hebben geen probleem met een leegstandstaks want ze worden daardoor immers ook niet getroffen. Het zijn de eigenaars van leegstaande panden, die de taks zullen betalen en de handelaars hebben er alle baat bij dat hun omgeving en ons stadscentrum bruist van activiteit. Ik begrijp dat het voor de media soms leuker is te schrijven over de invoering van taksen maar hopelijk is er ook aandacht voor de positieve resultaten die daaruit voortvloeien.  Bovendien zullen de opbrengsten van de taksen ook gebruikt worden om te investeren in impulsen voor de lokale economie en handelaars.’
(Nvdr. Op donderdag 30 januari om 19.30 u in de halfronde zaal van het stadskantoor roept de Economische Raad voor alle belangstellenden een vergadering samen in aanwezigheid van schepen De Waele. Daar zal de leegstandstaks zeker ter sprake komen).

(Ives Boone)