Kaprijke, meer bepaald de inwoners van de zuidelijke en westelijke rand van het Plein, staan aan de vooravond van de tweede fase van de dorpskernvernieuwing. Tijdens de werken, die normaliter op 22 januari van start gaan, worden de ventwegen in een nieuw kleedje gestoken. Tevens wordt de riolering onder handen genomen.

De hele ingreep begon reeds vorig jaar toen de nutsleidingen rond de Plein/Paardenmarkt-site vernieuwd werden. Concreter werd de start van de werken midden vorige week toen de firma Mouton uit Lochristi niet minder dan 23 bomen, twintig essen en drie kastanjes, tegen de vlakte legde. “Deze ingreep was noodzakelijk om het terrein klaar te maken voor de heraanleg” zegt schepen van Openbare Werken Wim De Waele (Samen). Later zullen er nieuwe bomen in de plaats komen.”

Parkeerplaatsen
Bij de reorganisatie van de site gaat heel wat aandacht uit naar de zwakke weggebruiker. “Parkeren aan de kant van het postkantoor wordt onmogelijk” gaat De Waele verder. “Nu staan wagens vaak geparkeerd op de voetgangers- en fietserstroken. Hierdoor ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Dat gaan we in de toekomst onmogelijk maken. Om de wagens toch een plaatsje te geven worden aan beider zijden van de zuidelijk Pleinstrook parkeervakken aangelegd naast de ventweg. Deze weg wordt een eenrichtingsbaan vanaf de Zuidstraat richting Blauwe Maan.” Anders gaat het er uitzien aan de westelijke zijde van het Plein. “Klopt” gaat De Waele verder. “Ook hier wordt de ventweg een eenrichtingsstraat vanaf de kerk richting Zuidstraat. Om het inrijden van de weg mogelijk te maken zal het bestaande oorlogsmonument verplaatst worden. Langsheen deze ventweg komt één parkeerstrook. In totaliteit behouden we zowat een gelijk aantal parkeerplaatsen. Uiteraard worden ook de voetpaden niet vergeten in heel het concept.”
De Waele becijfert de hele ingreep op 830.000 euro. “Ruim een half miljoen gaat naar de aanleg van de rioleringen” besluit de schepen. “De overige 330.000 euro wordt gespendeerd aan de aanleg van de wegen, voet- en fietspaden. Voor de heraanleg van de voetpaden krijgen we via de Aministratie Wegen en Verkeer (AWV) een som van 60.000 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed legt 20.000 euro bij voor de aanplant van de bomen.” De werken vangen aan op 22 januari en moeten afwerkt zijn binnen de 100 werkdagen. Omgerekend komt dit neer op zowat 5 maanden. Tijdens de ingreep zal de doorgangsweg doorheen Kaprijke – N456 - nooit volledig afgesloten hoeven te worden.

(LK)