Wie bepaalt de waarde van uw boom na een ongeval of storm ? Als een expert van de verzekering bij u langskomt riskeer je immers, leek die je bent,  met een kluitje in het riet te worden gepaaid. Want een boom is op het eerste gezicht niet zoveel waard… Tenzij hij er oud en zeer waardevol uitziet. En dan nog: wie kan met zekerheid en met voldoende expertise die waarde bepalen? En wie is bovendien een bekwaam en door verzekeringen aanvaard expert ? Het blijkt een gat in de markt te zijn.
Volgend verhaal is tekenend hoe een familie, bijgestaan door een zeldzame autoriteit inzake bomen-taxatie, met een triomfantelijk gevoel meer dan 9.000 € ontving voor hun rode beuk weggemaaid door een auto-ongeval voor hun deur.

Aalmoes ?

De familie D. Van Holderbeke (DVH) uit Evergem werd enkele maanden geleden door de lokale politie ingelicht dat een oudere man tegen hun rode beuk was gereden, langs de rand van de rijweg op hun eigendom. De boom was totaal vernield. Alle partijen bleken (geruststellend) verzekerd. Maar de vraag van de familie was onmiddellijk: hoeveel zullen we vergoed worden? De rode beuk leek hen wel waardevol.
Toen de familie DVH daarop een ontgoochelend voorstel tot financiële vergoeding kreeg vanwege de rechtsbijstandsverzekeraar van de oude man kregen zij de tip om meteen Stefaan Bingé van de firma Endorse uit Nevele te contacteren. Een goede zet bleek achteraf.
Bij schade heb je immers steeds het recht op vrije keuze van een expert en een advocaat. Je hoeft dus niet akkoord te gaan met het expertisebureau dat je wordt voorgesteld !
De tegen-verzekeraar had aan familie DVH een kleine 650 euro aangeboden om dit spijtige  schadegeval af te handelen. Een aalmoes tegenover de werkelijke vervangwaarde van de totaal vernielde boom die achteraf echter wel ruim 9.500 euro bleek te bedragen…! Maar wie is in staat om dat tegen die verzekeringsexpert van de tegenpartij met gezag af te dwingen?   

Expert inzake waardebepaling bomen

Bingé beheert wellicht het enige onafhankelijk en neutraal expertise- en consultancybureau dat in België gespecialiseerd is in o.m. waardebepalingen van bomen & planten, sproeischade in tuin- & landbouw, wild- en milieuschades, enz. Zowel na ongevallen, bij natuur- of stormschade e.a. komt hij snel ter plaatse. Ook bij onteigeningen en/of bij conflicten tussen partijen, bij twijfels over de uitvoeringen/leveringen van vb. een aannemer of tuinier, zelfs voor verdediging bij rechtbanken treedt hij op als zeldzaam expert. Zowel technische-, juridische- alsook verzekeringsdossiers handelt hij correct, snel, discreet en vlot af. Wanneer je verzekerd bent worden de kosten door tegenpartij of uw bijstandsverzekering  betaald.
Vervangwaarde telt

In het dossier van familie DVH had de tegenexpert de schade van de boom berekend volgens de klassieke en algemeen toegepaste ‘uniforme’ methode en kwam aldus uit op een bedrag rond 650 euro. Endorse gaat echter uit van de ‘werkelijke’ waarde.  Volgens Bingé is de vraag die altijd eerst gesteld moet worden: “is deze boom vervangbaar”?  Indien het antwoord “ja” is dan moet de aankoopprijs van een vervangende boom (even oud, even dik, even hoog) plus transport en plantkosten vergoed worden. Zoals hij ook bij dit schadegeval toepaste.
Na discussie met de deskundige van de tegenpartij, die zich tegen zoveel expertise van Bingé gewonnen gaf, bekwam de familie DVH een schadebedrag van 9.130 € voor een nieuwe gelijkwaardige boom. Nog geen maand later was dit schadegeval definitief afgehandeld en was de familie uitbetaald !
Noteer (voor later): Expertisebureau Endorse, Stefaan Bingé, Kerrebroek 39, Nevele
GSM: 0472/82.37.57
Email:  endorsedtd@gmail.com.
Website: bvba-endorse-expertisebureau.business.site  

Piet De Baets