Als de gemeenteraad het akkoord bekrachtigt, koopt Eeklo het terrein van voetbalploeg Excelsior Balgerhoeke van de familie Moortgat voor 60.000 euro. Het betreft een stuk grond van 0,7 hectare. Door de aankoop verwerft de voetbalclub zekerheid over het verder gebruik van de gronden.

De deal kon snel onderhandeld worden omdat er in 2008 al mooi voorbereidend werk was geleverd door schepen van Sport Dirk Van de Velde ( CD&V). ‘Ik onderhandelde toen namens de stad Eeklo met dhr. Luc Moortgat, vertegenwoordiger van de familie Moortgat’, herinnert Dirk Van de Velde zich.’Het huurcontract van de voetbalclub Balgerhoeke werd toen opengebroken tot 31 augustus 2020. Na het bereiken van die huurzekerheid voor de club stemde de Eeklose gemeenteraad ook unaniem voor het toekennen van een investeringssubsidie van 110.000 euro aan voetbalclub Balgerhoeke. De club gebruikte dit geld toen om nieuwe kleedkamers te bouwen. De waarde van gebouwen en terrein werd in 2014 officieel geschat op 180.000 euro. De familie Moortgat gaat nu akkoord met de verkoop van de gronden aan de stad Eeklo voor 60.000 euro (nvdr. iets meer dan 8 euro/m2 of de prijs van duurdere landbouwgrond) en zo kunnen we Excelsior de zekerheid bieden dat ze de terreinen verder kunnen blijven gebruiken.’

(IB)