De Sentse sporthal is aan een grondige opknapbeurt toe. Vooral het dak van de sporthal dient vernieuwd.

“In de meerjarenplanning van de gemeente werd de renovatie van de sporthal ingeschreven”, zegt schepen Hugo Coene. De sportzaal in Sint-Laureins is zowat een kwarteeuw oud. Na 25 jaar dringen zich een aantal noodzakelijke renovatiewerken op.
“We stelden regelmatig defecten vast aan de verwarmingsketel en het verbruik ligt te hoog. Het dak lekt op bepaalde plaatsen en de isolatie voldoet niet langer. Een doorlichting en evaluatie toonde aan dat een vijftal problemen moesten worden aangepakt.”

Half juli
Ee nieuwe dakbedekking met isolatie is achter de rug” gaat Coene verder. “Er komt een andere verwarmingsketel terwijl ook de bestaande verlichting vervangen wordt door LED-verlichting. Hierdoor moet het elektriciteitsverbruik met de helft dalen. Later dienen ook nog de douches en het sanitair gerenoveerd te worden. Het plaatsen van zonnepanelen moet de klus afronden.” Coene voorziet dat de huidige werken tegen half juli afgerond zijn. Sint-Laureins investeert momenteel ruim 325.000 euro in haar sporthal.

(LK)