Het nu o zo troosteloze en verloederde Hippoliet Van Peenepleintje wordt begin volgend jaar heraangelegd. Het gemeentebestuur wil het pleintje aangenamer maken en trekt hiervoor 8.000 euro uit, de helft gesubsidieerd. “Het pleintje ligt in het centrum van Kaprijke en paalt aan de Hippoliet Van Peenestraat” zegt burgemeester Pieter Claeys (Het kartel). “De buurt krijgt inspraak in het project. Hoe dit precies zal verlopen, zal afhangen van de evolutie van de corona-omstandigheden. Een samenkomst met de geïnteresseerde buurtbewoners geniet uiteraard de voorkeur, maar als dat niet kan, zal de mening van de buurt per brief en online worden gevraagd.” In het najaar krijgen de bewoners meer nieuws over het project.(LK)