Sentse schepen Robert Soberon (N-VA) ondergaat op 1 maart aanstaande een hartoperatie in het Sint-Jansziekenhuis in Brugge.

“Onze collega zal, als alles volgens planning verloopt, gedurende een tweetal maanden afwezig zijn” blikt burgemeester Franki vooruit. “Zijn ambtsbevoegdheden worden onder de leden van het schepencollege verdeeld.”
Schepen Tom Laces neemt alles wat met de bibliotheek te maken heeft over. Sport en toerisme gaat naar schepen Johan Francque. Cultuur komt bij Van de Moere terecht terwijl Claudine Bonamie zal instaan voor feestelijkheden.

(LK)