• Maldegem
Er zit een haar in de boter tussen Maldegem en Eeklo over de bijdrage in de kosten voor de restauratie van de kerk in Balgerhoeke. Die kerk ligt dan wel op Eekloos grondgebied maar de ‘parochie’ Balgerhoeke ligt ook deels op Maldegems grondgebied. De verdeelsleutel voor gebeurlijke kosten is al jaren historisch wettelijk vastgelegd op 55 % voor Eeklo en 45% voor Maldegem. Dat had destijds te maken met de verdeling van het aantal kerkgangers uit beide gebieden. Maar desondanks is Maldegem vandaag niet (meer) van plan om 176.000 euro op te hoesten, haar deel in de kosten van onderhoud en renovatie. ‘We doen al geen investeringen meer in onze eigen kerken, dus zeker ook niet voor een gebouw in Eeklo’, klinkt het vastberaden in Maldegem. Verantwoordelijke schepen Windey van Eeklo hoopt dat de zaak in der minne wordt opgelost om een geldige wettelijke procedure uit de weg te gaan.