De lokale partij EVE (Echt Voor Eeklo) ziet het centrum Eeklo na de afwerking van de ring op een eigen manier. “Onder andere door de N9-middenbermen, die de rijbanen scheiden, te vervangen door het inpassen van schuine parkeerplaatsen om voldoende parkeerplaatsen te garanderen. Een ventweg zorgt ervoor dat het overige verkeer niet meer gehinderd wordt door parkerende automobilisten.”

Een en ander van hun voorstel wordt duidelijker aan de hand van bijgevoegde illustratie. Het plan blijkt een constructief en weldoordacht alternatief voor allerhande andere ideeën die de laatste jaren de kop opstaken. Van een radicale “knip” in het centrum door de groenen tot de tunnel onder de markt (‘in’ aan de Blokker en terug ‘uit’ aan de Fortisbank en omgekeerd) in combinatie met een ondergrondse parkeergarage, naar een idee van architect-voorzitter Danny Plaetinck van NV-A.
EVE wil het totaal aan vrijgekomen ruimte gebruiken voor de aanleg van veilige, ruime fiets- en voetpaden, groenperken en laad- en loszones. “Een pak veiliger dan het huidige langs-parkeren waarbij voertuigen parallel met de rijbaan parkeren en het fietspad moeten kruisen.”
Overstekende voetgangers willen zij beschermen door verhoogde zebrapaden die het verkeer afremmen. Het totale kostenplaatje ramen zij lager dan het huidige voorstel van het stadsbestuur (=15 miljoen €). “Een ondergrondse parking is uiteraard ook geen onaannemelijk alternatief, maar het halen van een krant, brood of postpakketje wordt zo wellicht een dure aangelegenheid”, aldus nog EVE in hun folder die in alle bussen wordt gedropt.

(PDB)