Omdat in de gemeenteraad van vorige week de begroting, investeringen en meerjarenplanning werden voorgesteld door de meerderheid, hield SMS-kopman Marc Windey een opmerkelijke tussenkomst met striemende kritiek op het beleid van de meerderheid. Zijn lang betoog (20 minuten) klonk als een soort ‘state of the Union (beleidsverklaring) of maidenspeech voor na de verkiezingen van volgend jaar.


Aan het eind kondigde hij immers zijn engagement aan voor na de verkiezingen.
“Ik heb de laatste maanden lang getwijfeld of ik nog een verlengstuk zou breien aan mijn politieke aanwezigheid. Ondanks het frustrerend verblijf langs de kant van de oppositie heb ik toch beslist om er nog mee door te gaan.”
Enkele beknopte uittreksels uit zijn tussenkomst:
“Het budget en meerjarenplanning van dit bestuur kan omschreven worden met een echt Vlaams woord: schabouwelijk. Dit betekent: armzalig, bedroevend, erbarmelijk.
1. Wat de belastingen betreft twee vaststellingen. Er wordt geen enkele poging gedaan om, zoals vele van de ons omringende gemeenten inmiddels gedaan hebben, ze te verlagen. Eeklo heeft en behoudt de hoogste belastingschijf als het gaat om personenbelastingen: 8%. In Maldegem gaat dit naar 7%, Aalter-Knesselare-Ursel gaat op korte termijn naar 5,9. Het zou wel eens kunnen dat mensen aan belastingshoppen beginnen doen: van het fiscale paradijs Knokke naar Ursel… 
2. Wat betreft de geplande  investeringen. De samentelling van de kost van de geplande investeringen is het vijfvoudige van de som die in de voorbije jaren werd gereserveerd. Zou 14 oktober van volgend jaar daar misschien voor iets tussen zitten? Deze onwaarschijnlijk grote financiële koek werd bovendien netjes onder de leden van het Schepencollege verdeeld. 
3. Waar de verkoop van eigen onroerend goed zorgvuldig werd gepland bij het begin van deze legislatuur en ons werd voorgehouden dat de financiële putten moesten gevuld worden, is dit zelfs niet meer nodig. De gebouwen van het Vredegerecht,  de Dekenij, het Zonneheem, het Jeneverhuis, het huis Ravel staan niet meer in de aanbieding.
4. De eerste raming voor investeringen in de Herbakker (400 000 €) wordt nu het vijfvoudige. De voorziening van 1.600.000 € voor de Academie geeft geen nadere uitleg, er wordt niet duidelijk gemaakt waarvoor dit niet onaanzienlijke bedrag zal aangewend worden. 
Openbare Werken wordt gesust met vernieuwing van het rollend materieel voor samen 700.000 € en met een fietspunt (54.000 euro) aan het station.
De oude zwembadsite zal verkocht worden maar, eigenaardig genoeg, wordt op deze site een investeringsbedrag voorzien van 385.000 €. Investeren in een domein dat te koop staat? 5. En ondertussen schuift men andere opdrachten door naar de volgende legislatuur. Ik heb het over de abominabele wegenis, de verschrikkelijke toestand van sommige voetpaden waarvan zelfs het onderhoud niet meer gedaan wordt. Ik heb het over de onberijdbare Kaaistraat waarvan het herstel nu ook weer wordt uitgesteld. Over zowat alle klinkerstraten in het Oostveld, sedert tientallen jaren werd geen steen meer verlegd, ik heb het over Eikelstraat, Cocquytstraat, Collegestraat, de Moerstraat. Ik heb het over ons stadhuis: niet toegankelijk, niet geïsoleerd, uitgeleefd: niet meer voor deze legislatuur, een schande. Ik heb het over de leegstand en leegloop in het hart van deze stad: een doortastende aanpak staat niet op het programma.
6. Ik kijk naar de toekomst als het gaat over de zo noodzakelijke fusie:  we zijn geen aantrekkelijke partij voor onze omgeving, voor een fusie zal hard moeten geknokt worden met goede argumenten en – vooral - door andere mensen. Eeklo bengelt in zowat alle onderdelen achteraan: als het gaat om armoede, inkomens van de mensen, onveiligheid, onveiligheidsgevoel, eenzaamheid, mobiliteit, toestand van de wegenis…
En ik heb het dan nog niet over de wortel die ons nu al tientallen jaren wordt voorgehouden: de heiligmakende Ring die ons beloofd werd tegen 2006, zeker tegen 2012, nu durft men zelfs geen einddatum meer uit te spreken…
7 .He verkiezingsjaar 2018 wordt, in weerwil van de belabberde situatie van onze stad, een jaar waar men, met het glas in de hand, de echte problemen en het totale gebrek aan visie zal  wegmoffelen om zich alsnog met de lach aan de kiezer te kunnen presenteren. En voor deze activiteiten wordt op geen duizend euro gekeken. Voor de Theo’s: 12 500 € voor één avond. Het Herbakkersfestival een financiële injectie van 5.000 € bovenop de 66.000 dit jaar. Mijn vraag naar de afrekening van dit jaar, al gesteld in oktober,  werd tot op heden nog steeds niet beantwoord. 
Hoe schril steekt deze gulheid af tegen het bedrag dat voorzien is voor evenementen op de Markt deze zomer: 10.000 € voor 2 maanden. 
Maar kers op de taart wordt het weekend van 6 en 7 oktober, jawel een week voor de verkiezingen.  Precies in dat weekend moet en zal gefeest worden want, blijkbaar op deze datum bestaat de Herbakker, jawel het gebouw waarvoor meer dan 2 miljoen wordt gereserveerd, 25 jaar. Dit ongetwijfeld historisch gebeuren wordt feestelijk gespijsd met .. 27.000 € belastinggeld.
8. Ik concludeer: deze stad boert met de dag achteruit in vele domeinen, dit bestuur probeert nog enkel de schijn hoog te houden. Degenen die straks begin 2019 aan het roer zullen komen, zullen het moeten doen met een zware erfenis en radicaal het stuur moeten omgooien om aan deze stad en zijn inwoners de fierheid van vroeger terug te geven.”(Y.B./PDB)