Het gemeentebestuur ontving recent een stedenbouwkundig attest van de Vlaamse Overheid voor de verbouwing van de woning te Lembeke-Dorp 39, beter bekend als het Huis van Bouchaute. Ook de gronden naast deze woning kunnen voortaan ontwikkeld worden.

Dit zorgt voor een doorbraak in een dossier dat al jaren aansleept.

Lange historiek
Eerder al vroeg het gemeentebestuur een sloopvergunning aan voor deze woning. Omwille van de ligging in beschermd dorpsgezicht kreeg dit dossier een ongunstig advies van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, waardoor de aanvraag tot slopen werd geweigerd. De gemeente tekende tegen deze weigering beroep aan, maar ook daar werd de vergunning opnieuw geweigerd.
De woning is de enige resterende van een vroegere rij van drie woningen, temidden van het dorp van Lembeke, vlak naast de kerk. De woning heeft al geruime tijd geen bestemming meer, is tot een krot vervallen en wordt als zeer storend ervaren in de dorpskern van Lembeke.
Factoren waarmee Onroerend erfgoed helaas nooit rekening houdt.

Oplossing ?
Nu lijkt er uiteindelijk toch een oplossing te komen voor deze leegstaande verouderde woning. Het gemeentebestuur ontving nu een positief stedenbouwkundig attest. Hierdoor kan de bestaande woning, onder een aantal voorwaarden, grondig verbouwd worden en kunnen ernaast ook opnieuw woningen worden gebouwd, waardoor de oorspronkelijke woningrij in ere hersteld kan worden. Het ziet er echter naar uit dat de woning zelf niet zomaar mag afgebroken worden, wel ‘verbouwd’…
Het gemeentebestuur buigt zich momenteel over de verdere stappen en de procedure voor een kernversterkend woonproject op deze site. Waarschijnlijk zal nu gewacht worden op voorstellen van bouwpromotoren.

(PDB)