Het verhaal rond de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal neemt een verrassende wending. West-Vlaamse kopstukken van Open VLD, een partij die altijd voorstander was van de verbreding, menen dat er onvoldoende draagvlak is bij de bevolking voor het project. Ze pleiten nu voor de aanleg van een spoorlijn naast de N 49 Knokke-Antwerpen om een verdere groei van de Zeebrugse haven mogelijk te maken.

Christophe De Waele van de Eeklose Open VLD reageert voorzichtig op het nieuws. 'Pas in juni zal de Open VLD van Eeklo een standpunt innemen over de verbreding van het Schipdonkkanaal. Het is belangrijk dat er een evenwicht gevonden wordt tussen enerzijds de verdere economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en anderzijds voldoende draagkracht voor dergelijk project bij de bevolking. Vanuit economisch oogpunt kun je moeilijk tegen de verbreding zijn.
'Je kunt echter als politicus en bestuurder moeilijk standpunten doordrukken en projecten realiseren waarvoor onvoldoende draagkracht is bij de bevolking. Daarom moet er nu grondig bekeken worden welke mogelijkheden en kansen er zijn. Los van het feit of het wenselijk is het Schipdonkkanaal te verbreden, ben ik wel te vinden voor het aanleggen van een spoorlijn naast de Expresweg. Zeker gezien de ombouw van de N 49 tot autosnelweg en de ontwikkeling van industrieterreinen in de buurt van die weg, lijkt me dat een waardevol idee dat niet zomaar mag weggewuifd worden', zo vindt Christophe De Waele.

Koen Loete (CD&V burgemeester Eeklo): 'Electorale koorts'
Koen Loete vindt het nog te vroeg om een definitief standpunt in te nemen over de wenselijkheid van de verbreding van het Schipdonkkanaal. 'Ik vind het persoonlijk niet goed dat collega's met electorale koorts nu een standpunt innemen tegen de verbreding. Dit is te vroeg, aangezien er nog een drietal studies lopen en daarna de voor- en nadelen objectief tegenover elkaar kunnen afgewogen worden.
'Deze evaluatie gebeurt best als streek en niet individueel als partij of als gemeente. Ik ben wel voorstander van een vervroegde omvorming tot snelweg van de N 49. Maar een treinspoor parallel met de snelweg is niet haalbaar wegens de nu reeds aangelegde bruggen die hierop niet voorzien zijn. De kostprijs hiervan zou enorm zijn. Bovendien snijd je zo ook het unieke Krekengebied af. Beter is een versnelde verdubbeling van het goederenverkeer per trein op de lijn Brugge-Gent. Daarvoor moeten er vlugge onteigeningen komen en de aanleg van het derde en vierde spoor is noodzakelijk. Ook de wegcapaciteit moet dringend bestudeerd worden, in functie van het al of niet verbreden en de impact op het vrachtwagenverkeer.' Koen Loete pleit ook voor het ontwikkelen van een bredere toekomstvisie voor de hele regio. 'Er moet dringend als grote regio, namelijk West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen samen, nagedacht en gewerkt worden en er dient over de rol van de Vlaamse havens een toekomstvisie ontwikkeld te worden', meent hij. (Ives BOONE)