De afgelopen jaren werd meer dan ooit budget vrijgemaakt om het fietscomfort te verhogen en het gebruik te stimuleren.

Denken we maar aan de introductie van de Blue Bikes, de huurfietsen, vernieuwing van diverse fietsenstallingen en de heraanleg van fietspaden in asfalt bvb langsheen de Oostveldstraat. Zowat alle lagere scholen kregen de afgelopen jaren een gratis fluo-hesje en 6de jaars krijgen dankzij de politiezone Meetjesland-centrum een zo goed als persoonlijke fietsopleiding.
Nochtans zien we dat veel zwakke weggebruikers zich nog steeds onverlicht in het verkeer begeven en zo hun eigen leven in gevaar brengen.  Daarom deelde Open VLD de afgelopen dagen enkele honderden fietslichtjes uit langsheen de schoolwegen. Iedereen die onverlicht op de weg reed werd vriendelijk aangesproken.
Open VLD vraagt eveneens meer controle maar vindt het ook belangrijk in te zetten op sensibilisering, vandaar deze actie.

(PDB)