In 2017 zingt het Gemengd koor Oakland 50 jaar: een jubileumconcert mag niet ontbreken! Een muzikaal hoogstaand concert gaat door op zondag 10 december 2017 om 16 uur in de O.-L.-V.-Kerk te Eeklo (Oostveld) en wordt warm aanbevolen.

Oakland organiseert en brengt een klassiek concert, met werk van Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Johan Sebastian Bach, Teodoro Casati, Johannes Vierdanck, Giovanni Battista Polleri en Wolfgang Carl Briegel.
Anna Nuytten, sopraan en Pieter De Praetere, contratenor verlenen hun medewerking.
Een orkest en Kurt Van de Veire, orgelpositief, begeleiden het geheel.
Het koor is uitgebreid tot een gelegenheidskoor van 80 zangers. Naast het Gemengd koor Oakland staan ook het jubilerende Koninklijk A Capella-Samankoor uit Ertvelde/Wachtebeke en de koorklas van de Kunstacademie van Eeklo op het podium.
De algemene leiding is in handen van dirigent Aureel Heirman.


Hoogstaande momenten.
Het Gemengd koor Oakland werd in 1967 gesticht en zong de hoogdagvieringen in de toen pas gebouwde O.-L.-V.- Kerk van de Oostveldwijk te Eeklo.
Onder leiding van Jaak Van den Borre bleef het repertorium niet beperkt tot religieuze muziek. Het koor zong ook volksliederen, barok- en renaissanceliederen en werk van hedendaagse componisten uit binnen- en buitenland.
In 1995 nam Aureel Heirman het dirigeerstokje over.
Oakland heeft de voorbije jaren regelmatig geconcerteerd, meestal met medewerking van solisten en muzikale en vocale ensembles.
Het nam deel aan meerkorenprojecten met o.a. de uitvoering van de Matteüspassie van J.G. Künhausen, de Johannespassie van J.S. Bach en de Messiah van G.F. Händel.
Daarnaast organiseerde het zelf talrijke kerst-, koffie- en themaconcerten in samenwerking met instrumentale ensembles en vocale of instrumentale solisten.
Telkens weer mooie momenten, zowel voor het koor als voor het trouwe publiek.


Praktisch
Toegangsprijs: 15 €, groepstarief: 12 € (info: oaklandkoor@telenet.be), -12 j: gratis.
UiTPas wordt aanvaard. Kaarten zijn te bekomen bij de leden van Oakland.
Reservatie: 09 377 41 34 of oaklandkoor@telenet.be of rek. BE11 8914 4403 1048.
Na het concert op 50 jaar Oakland geklonken !

(PDB)