Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd de oprichting van de Senter, de Sentse Economische Raad, goedgekeurd. De raad bestaat uit 12 ondernemers, aangevuld met een vertegenwoordiger van elke politieke partij binnen Sint-Laureins. Gino Bruyninckx werd verkozen tot de eerste voorzitter.

“Samen met de Sentse ondernemers en het gemeentebestuur kunnen we onze lokale handel beslist een zetje geven,” zegt de kersverse voorzitter. “Tijdens de eerste samenkomst van de Senter werd meteen een startactiviteit gepland. Het wordt een netwerkmoment voor alle zelfstandigen uit onze gemeente” gaat Bruyninckx verder. “Dit zal plaats vinden op 20 maart in ’t Sentrum in Sint-Laureins. We verwachten alle zelfstandigen voor boeiende uiteenzetting door ondernemers van eigen bodem. Achteraf is er tijd voor een losse babbel.” De mandaten van de Senterleden loopt gelijk met duurtijd van de gemeenteraadsleden.

(LK)