In de schaduw van de Roste Muis werd afgelopen week een nagelnieuw natuurgebied voorgesteld. Via het ‘Quick Win-project’ Roste Muis werd Marc Govaert uit Sint-Jan-in-Eremo de kans geboden om biotoop verbeterende maatregelen uit te voeren. Concreet draait het project om het herstel van een oude kreekarm.

“Het specifieke doel is om meer broedgelegenheid te creëren voor de bruine kiekendief” zegt Marc Govaert die het project te lande voorstelde. “We hebben een oude krekenarm uitgebaggerd, het riet ervan verplaatst naar een nabijgelegen kreek en een stuw geplaatst om de kreekarm meer waterpeil te geven. Een deel werd ook afgegraven om het wateroppervlak te vergroten. Schapen zullen in de toekomst voor de begrazing zorgen.”
Govaert is na twee jaar bijzonder tevreden over het resultaat. “De natuur heeft zich snel hersteld” vertelde hij tijdens de voorstelling. “Er zijn in deze korte periode al behoorlijk wat zilte soorten opgedoken, zoals Heen en Mattenbies. Er zitten ook reeds verschillende soorten eenden”. Het project kostte ei zo na 24.000 euro. (LK)