Tijdens haar nieuwjaarsreceptie lanceerde N-VA Maldegem een ideeënbus. “We schreven meer dan 200 verenigingen aan en vroegen hen om voorstellen te doen, die we kunnen toevoegen aan ons partijprogramma”, zegt N-VA-voorzitter Lieven Bauwens. “Ideeën kunnen per brief gedeponeerd worden in onze gele brievenbus aan het Oud Stadhuis of kunnen naar ons doorgestuurd worden via onze website www.ik-heb-een-idee.be.”

(Michel Wijne / foto: ©MW)