Van 1985 tot 2019 had Maldegem de lange arm in Brussel die Eeklo na Eric Matthijs (van 1992 tot 2009) sindsdien openlijk mist. Johan De Roo zetelde van 1985 tot 1991 in de Kamer van volksvertegenwoordigers, was vervolgens 4 jaar senator en na de verkiezingen in 1995 werd hij tweemaal op rij herverkozen. Hij bleef tot juni 2004 Vlaams volksvertegenwoordiger voor de CD&V.

Valerie Taeldeman volgde na verkiezingen van midden 2009 minister Joke Schauvliege op als Vlaams Parlementslid. Ook na de volgende Vlaamse verkiezingen van mei 2014 bleef ze op die post. Maar in februari 2019 raakte ze niet herkozen. Maldegem had voor het eerst in lange jaren geen vertegenwoordiger meer op hoog niveau.
Nu opent zich de mogelijkheid dat Bart van Hulle, huidig burgemeester, in het Vlaams parlement geraakt, zij het via een omweg.
Bij de laatste verkiezingen kreeg hij bij Open VLD de plaats van 2de opvolger toegewezen, normaal een onverkiesbare plaats.Hij haalde 5.073 stemmen maar was (dus) niet verkozen. Ondertussen heeft Herman De Croo zijn verkozen plaats opgezegd en werd hij opgevolgd door Freya Saeys (1ste opvolger). Als nu nóg een verkozen parlementslid bij Open VLD zou sneuvelen, mag Bart Van Hulle deze plaats innemen als 2e opvolger en zetelt hij de volgende jaren in het Vlaams Parlement als Vlaams volksvertegenwoordiger.
Die kans wordt reëel nu VLD-verkozene Carina Van Cauter hoog op de lijst staat om gouverneur van Oost-Vlaanderen te worden.
Eenmaal deze benoeming officieel, is het broodje van Bart gebakken en heeft Maldegem terug wat in de pap te brokken in Brussel. Al zal een en ander pas worden beslist eenmaal een federale regering is gevormd. De Vlaamse regering zal zolang nog wel even zoet zijn met de politieke benoeming van gouverneurs. De komende jaren moeten er drie nieuwe komen voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Dat schept ruimte voor een politiek compromis.

Honingpot
Bart Van Hulle is er de man niet naar om zich aan speculaties te wagen. Hij blijft dan ook heel ‘low profile’ en verre van euforisch als we hem met zijn nieuwe toekomst confronteren.
Van Hulle: “Ik heb officieel nog geen enkele aanwijzing dat Carina gouverneur kan worden. Ik wacht wel af. Maar àls ik haar plaats in het Vlaams parlement kan innemen, dan ga ik dat zeker doen, want de honingpot voor onze regio bevindt zich daar. Ik bedoel daarmee dat een regio of een gemeente die daar een vertegenwoordiger heeft, meer macht kan uitoefenen op beslissingen, zoals invloed op het toekennen van subsidies, op mobiliteitsoplossingen, op maatregelen ter bestrijding van armoede, op klimaat, landbouw, enz. En daar bovenop het feit dat er ook een stempel kan gedrukt worden op het algemeen Vlaams beleid. Ik zou dat graag doen. Ik doe zeker mijn “botten” aan en ze zullen niet altijd proper gepoetst zijn. Zo zal ik zeker ook wetsvoorstellen doen, ik heb er al een paar in mijn hoofd. Ik ben als boomkweker opgegroeid tussen mensen die keihard werken en mensen die een afspraak nakomen, mensen met boerenverstand, die werken op hun eigendom, de natuur. Zo zijn er te weinig in het Vlaams Parlement.”

Kabinetschef
Taptoe profiteert ervan om de burgemeester ook eens te polsen hoever het staat met de benoeming van zijn kabinetschef, een thema dat nogal gevoelig ligt bij de oppositie.
Van Hulle: “In de loop van januari wordt wellicht de kabinetschef aangeworven. Er waren 15 kandidaten, waarvan 5 voldeden aan de voorwaarden en uiteindelijk 3 daarvan zeer competent zijn: 1 vrouw en 2 mannen. De kabinetschef wordt bijkomend een snelheidsmanager. Hij of zij moet er voor zorgen dat alles op wieltjes loopt, wieltjes die snel draaien. We zullen in Maldegem in 2020 ook een efficiëntiemanager aanwerven en een coach voor het personeel. We zetten in op efficiëntie en dat wordt een zwaar traject. De kabinetschef komt in de plaats van mevrouw Ann Coppejans, die mijn secretaresse was tot en met oktober 2019 en dan met pensioen ging. Zij was maar liefst 41 jaar in dienst, een schat van een mens en zeer rijk aan ervaring. Ze was de secretaresse van 4 Maldegemse burgemeesters.”

Piet De Baets