De gemeente Kaprijke lijkt na vele jaren een definitieve oplossing te hebben gevonden voor de vervallen kloosterkapel op Aveschoot. “Het wordt binnenkort een multifunctionele ruimte” zegt schepen van patrimonium Frederik Versluys.
Geen bibliotheek dus in de oude vervallen kloosterkapel aan Aveschoot. Dat is de uitkomst van vele jaren studie rond het ondertussen vervallen gebouwtje.
 “De kapel is te klein voor een bibliotheek”, zegt schepen Frederik Versluys (Het Kartel). “De kloosterkapel met een multifunctionele ruimte worden. Lezingen, kleine optredens en tentoonstellingen zullen in de toekomst in het pand kunnen georganiseerd worden.  Cultuur en passende kleinschalige evenementen. Eerst nog heel wat werken uit te voeren. Zo moet het dak geïsoleerd en het podium opgelapt worden en dienen toiletten te worden voorzien. De bestaande asbestleien worden vervangen door zeer duurzame natuurleien.” Kaprijke voorzien een budget van 344.000 euro om de klus te klaren. Zowat een kwart zal gesubsidieerd worden.

(LK)