Fusioneren, overnemen, samengaan zijn vandaag in de businesswereld courante instrumenten geworden om te kunnen overleven.  Overal is afslanken, digitaliseren en besparen volop aan de orde. Het is een vanzelfsprekende modetrend geworden, iets waar niemand nog bij stilstaat.

Het gebeurt internationaal, maar ook op kleinere schaal, niet in het minst in de Belgische bankwereld. Namen als Anhyp, Ippa en Gemeentekrediet, zijn maar een paar voorbeelden van ooit bekende uithangborden die door fusie in enkele jaren tijd uit het collectief geheugen zijn gewist.

Eind vorig jaar hebben we hier al bericht over de fusie van twee Eeklose spelers in de bankwereld : het Axa-kantoor op de hoek van de Molenstraat - Past. De Nevestraat, en grote speler Huysman met een Axa-kantoor in de Stationsstraat, rechtover het Krugerpark.
De zaakvoerders kwamen vrij snel tot een vergelijk en Peter Huysman nam het agentschap over. Hij bleef niettemin verder geïnteresseerd in andere opportuniteiten en vorige week werd bekend dat ‘Huysman Verzekeringen’ opnieuw twee Axa-kantoren heeft over genomen.

Familieband
Nu ging de fusie wel iets gemakkelijker. Nicht Isabelle Van Landschoot (52) had al langer twee Axa-filialen. Eén in Maldegem (De Neve-Van Landschoot) in de Westeindestraat, 129 en één in Sleidinge in de Weststraat 129.
Al dan niet toevallig, maar wel heel gelukkig, opnieuw twee kantoren onder dezelfde naam (Axa) in naburige gemeenten, en met - naast bankproducten - ook een forse verzekeringen-portefeuille. Maar vooral:  onder de leiding van zeer dichte familie.
Isabelle Van Landschoot is de nicht van Peter. Zij is de dochter van Norbert van het Adegemse slachthuis en haar moeder zaliger Jacqueline was de zus van Carlos Huysman, de vader van Peter. Close family !
Isabelle heeft zich na haar studies boekhouding met zelfstudie en avondlessen in de bank- en verzekeringswereld opgewerkt tot erkend verzekeringsmakelaar.
Isabelle “Peter was al van kleinsaf de lieveling van mijn vader zaliger. Hij kwam veel bij ons thuis en wij gingen met de ganse familie vaak samen op reis. Dat schept een band voor altijd. Zeker nadat ik later in de verzekeringsbranche stapte en ook collega werd met Axa bankkantoren.”

Meerwaarde
Peter: “De fusie heeft ook positieve neveneffecten, want wij kennen elkaars klanten al voor een groot deel. Ik had zakenmensen in mijn cliënteel die hun portefeuille splitsten en onderbrachten zowel bij Isabelle als bij mij. Zij wilden of konden niet kiezen. Nu is dat probleem vanzelf opgelost (lacht).”
Isabelle: “En alhoewel de namen van mijn kantoren in de naam Huysman zullen veranderen, blijft alle personeel, en ook ikzelf, aan boord. In totaal 9 bedienden in de twee bestaande kantoren samen. We blijven ook op het zelfde adres.”
Taptoe: Wat is dan uiteindelijk de meerwaarde van een fusie of overname?
Isabelle: “Op langere termijn had ik het moeilijk gekregen om te overleven. Het hoofdkantoor van AXA in Brussel begon serieus te pushen naar steeds hogere omzetten en objectieven, op termijn nog nauwelijks door één kantoor te halen. Finaal drong de conclusie zichzelf op. Onder welke vleugels konden we beter gaan schuilen dan deze van neef Huysman met een massa aan expertise, ervaring en specialisten op alle vlakken in eigen huis. Samen met de reeds vroeger overgenomen collega’s vormen wij nu tezamen een sterk en dynamisch team waarvan de schaalvergroting in ieders voordeel speelt. En ik zal de verandering niet eens voelen ! Een win-win situatie voor iedereen, niét ?” (kijkt lachend naar Peter)

Koepel
De op elkaar volgende overnames van verzekering- en bankkantoren hebben zakenkantoor Huysman inmiddels wel tot een zeer grote speler in het Meetjesland gemaakt. Met het circa 2.000 koppen tellende cliënteel van nicht Isabelle erbij, mag Peter met zijn 39 bedienden bogen op een 15.000-tal klanten. Daaronder ook een respectabel aantal uit het buitenland die met hun  boot of jacht zijn verzekerd bij het Eeklose kantoor. Zij blijven gespecialiseerd in zowel verzekeringen als beleggingen, kredieten/leningen en bankverrichtingen.
Het verzekeringskantoor van Peter maakt deel uit van de ‘Groep Huysman’, ook bekend als bouwpromotor/huizenbouwer en van Ramaco ramenfabriek.  Drie onafhankelijke takken onder één koepel, samen geleid door 2 broers (Peter en Dominique) en neef Frans.

Hecht, familiaal en succesvol !


Piet De Baets