Tijdens de tweede wereldoorlog werd RIEME niet gespaard van oorlogsleed. Vele doden en gewonden vielen onder de burgers. Deze gebeurtenissen worden herdacht tijdens een herdenkingsplechtigheid op zondag 31 juli.

Om 10.45 uur is het verzamelen aan het parochiaal centrum van RIEME. Om 11.00 uur vertrekken wij stoetsgewijs naar het plein in de Kanaalstraat, waar de monumenten staan voor de burgerslachtoffers, het executieoord RIEME en de slachtoffers van de firma Kulhmann met een bloemenhulde. Nadien biedt het gemeentebestuur een receptie aan in het parochiaal centrum. Iedereen wordt hierna uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsmaaltijd in restaurant de Cardinael, Engelenhof, 43 (nieuw kerkhof Ertvelde) om 13.00 uur.  Inschrijven  voor 23 juli  door betaling van 45 € op rekening  BE91 0010  3927 5376 van VEREECKE Johan, Lindenlaan 61, ERTVELDE. Mededeling: HERDENKINGSMAAL RIEME + NAMEN van de inschreven personen.       (PDB)