Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers wees de klacht van Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille rond de bouw van de op til zijnde serviceflats af. De partij had de klacht ingediend omdat ze tal van bezwaren zag in de werkwijze van schepen van  sociale zaken Marnix Seels rond de komst van het project in de buik van Lembeke.

De komst van 36 nagelnieuwe assistentiewoningen in Lembeke verloopt niet zonder slag of stoot. Zoveel is duidelijk. Na een proces van jaren kon OCMW-voorzitter Marnix Seels (Samen) in april jongstleden eindelijk uitpakken met concrete toekomstplannen. Hierbij werd er steeds van uit gegaan dat het project het dorpsgezicht moest blijven bepalen én dat de bestaande kloosterkapel niet mocht verloren gaan. De verzamelde Kaprijkse oppositie (N-VA en CD&V+) onthield zich destijds bij de stemming. Zij vonden dat zij onvoldoende betrokken waren hij de opmaak van de plannen. Iets wat OCMW-voorzitter Seels staalhard ontkende.

Klacht te laat
Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille (Groen KLB) ging echter nog een stap verder en diende klacht in bij de Oost-Vlaamse gouverneur Briers. In de OCMW-raad van afgelopen donderdag werd meegedeeld dat Bries de klacht te laat ontving. Toch boog de gouverneur zich over de argumenten van Groen KLB. “De klagers hekelen het gebrek aan inspraak” zegt Bries. “Gezien de voorgelegde stukken van het OCMW deel ik hun mening niet. Het dossier werd gestart in 2014 en vormt bijgevolg niet het onderwerp van een zaak die nog snel voor de verkiezingen moet worden afgewerkt.”

Groen twijfelt verder aan de betaalbaarheid van de woningen en de competenties van Senior Investments, realisator van het project. Over de betaalbaarheid wilde Bries zich niet uitlaten in zijn antwoord. “Uit het dossier blijkt dat de compagnie zich beroept op de draagkracht van gespecialiseerden in de sector” besluit de gouverneur. “In de wetgeving is dit toegelaten”. De raad nam acte van deze bevindingen. Het plan voorziet een modern gebouw waarin 36 assistentiewoningen, met een oppervlakte tussen de 60 en 90 vierkante meter, zullen komen.

(LK)