• Sint-Laureins

Voor het eerst in drie maanden vindt de gemeenteraad opnieuw plaats in real time. “Door het coronavirus konden we de raden niet fysiek laten doorgaan” zegt schepen van communicatie Tom Lacres (Samen).

“Daarom werden de jongste twee raadszittingen via skype georganiseerd. Aanstaande donderdag, 18 juni, breken we met deze korte traditie en gaan weer met alle raadsleden rond de tafel zitten.” Om alles op een veilige manier te laten verlopen, verlaat de gemeenteraad het vertrouwde gemeentehuis van Sint-Laureins en zoekt men een onderkomen in het Sentrum Sport en Spel, kortweg ’t Singelken in de KMO-zone. 
“Dit lokaal is voldoende groot om iedereen op een veilige afstand van elkaar te laten plaatsnemen” besluit de schepen. “  
Tijdens de raad is er heel wat aandacht voor de dienstjaarrekeningen van de diverse kerkfabrieken in groot Sint-Laureins. Ook de jaarrekeningen 2019 van zowel gemeente als OCMW komen aan de orde. De raad beslist ook over de aanvraag voor een eretitel van gemeenteraadslid voor Eddy Roets. De raad praat verder ook nog over de toestemming voor cameragebruik in de gemeente. Onafhankelijk oppositieraadslid Johan Francque brengt de parkeerproblematiek in het centrum van de gemeente Sint-Laureins onder de aandacht. Oppositiepartij CD&V heeft het onder andere over de voetpaden in de Vlasbloem, de verkeerssituatie in de Dosweg en de Langeweg en ze willen eveneens uitleg over het personeelsverloop in de gemeentelijke diensten.  Om veiligheidsredenen worden slechts 20 personen toegelaten.” De raad vangt aan om 20 uur.

(LK)