De gemeenteraad van Kaprijke trok in haar jongste zitting een budget uit van zowat 30.000 euro voor het aanstellen van een ontwerper voor een nieuwe look op de begraafplaats van Lembeke. Schepen Frederik Versluys lichtte de plannen toe op de raad.

“We willen een groene parkbegraafplaats neerzetten, met streekeigen bomen waarvan we weinig overlast hebben” vertelde de schepen. “De wandelpaden moeten eveneens heraangelegd worden. De oude compostput zal vervangen worden door een nieuwe afvalplaats waar we heel wat aandacht besteden aan het sorteren van het afval. We denken ook aan een gieterboom, een plaats waar gieters via een betaalsysteem kunnen gehuurd worden voor de tijd dat je ze nodig hebt. Het grote houten kruisbeeld dat er nu staat heeft zijn beste tijd gehad en moet vervangen worden. De aanleg van een sterrenweide en de heraanleg van een strooiweide zijn ook zaken die in de plannen worden opgenomen.” Indien het budget het dan nog toelaat wil Versluys ook graag een overdekte afscheidsplaats voorzien op de site. Tijdens de werken zal ook het bestaande toegangsportaal een opknapbeurt krijgen.

(LK)