Ongeveer 2.000 betrokken Maldegemse ondernemers kregen vorige week een brief in hun bus waarin de gemeente aankondigt dat ze – gedwongen door een uitspraak van de Raad van State – bereid is tot terugbetaling van circa 600.000 € aan onterecht geïnde belasting op “Economische Bedrijvigheid” voor het jaar 2014. Eén voorwaarde: de betrokken rechthebbende moet het wel zélf terugvragen !

Uit eigen zak

Een en ander is het gevolg van een jarenlang aanslepende juridische strijd van gemeenteraadslid Bart Van Hulle (VLD) bij de Raad van State, die hem onlangs over gans de lijn gelijk gaf. Het resultaat is dat de Gemeente Maldegem de ten onrechte geïnde belastingen verplicht wordt terug te betalen ! Het gaat over een belasting met ongelijkheid tussen de sommen die een natuurlijk persoon aan de gemeente moest betalen en de sommen opgelegd aan rechtspersonen. (1.200 aanslagen tussen de 20 en 90 euro voor privé personen en ongeveer 1.000 aanslagen voor rechtspersonen van 600 of 900 euro). Dat stootte Van Hulle, die rechten en economie studeerde, voor de borst. Hij zag vrij onmiddellijk dat zoiets onwettelijk was en ging voor de nietigheid ervan. Dat hij ook als ondervoorzitter van zijn partij en gemeenteraadslid in de plaatselijke politiek actief is, zal hem wel gestimuleerd hebben om er de gigantische proceskost van enkele tienduizenden (!) euro’s uit eigen zak voor over te hebben.

Huisbezoeken

Addertje onder het gras is de verplichting voor betrokkenen om zelf hun teruggave te vragen. Een tijdslimiet staat daar (nog) niet op, maar principieel heeft men tijd tot de verjaring op 30/6/2019. Om bedrijven die recht hebben op een teruggave maximaal te helpen wil Van Hulle samen met zijn liberale partijleden elke betrokkene een type verzoekschrift bezorgen dat slechts moet ingevuld en verstuurd worden. Desnoods doet Van Hulle het werk voor hen… Maar dit alles is mogelijks nog niet het einde van deze aanslepende story. Het gaat hier immers nog maar alleen over het aanslagjaar 2014, maar Van Hulle wacht nog op de uitspraak van de Raad van State over het jaar 2015, die hij even positief verwacht. Voor 2015 heeft de gemeente uit voorzichtigheid de betreffende belasting al vanzelf gehalveerd zodat het terug te betalen bedrag hooguit nog 350.000 € kan of zal bedragen. Toch een nieuwe serieuze aderlating voor het gemeentelijk budget? Maar omwille van de hoge proceskost heeft Bart Van Hulle geen bezwaar ingediend voor de twee volgende aanslagjaren 2016 en 2017, zodat die buiten schot blijven. De aanslag van 2016 is al geïnd in 2017. Vraag is of de gemeente op eigen initiatief deze ook zal terugbetalen? De belasting voor aanslagjaar 2017 moet normaal gezien midden 2018 geïnd worden. Vraag is of de gemeente een belasting zal innen die met grote waarschijnlijkheid eigenlijk onwettig is, doch waarvoor het te laat is om ze nog juridisch aan te vechten? Voor Bart Van Hulle en zijn partij kon dit ‘godsgeschenk’ op geen gunstiger moment uit de hemel komen te vallen, nu binnen 8 maanden de 6-jaarlijkse gemeenteverkiezingen plaatsvinden. Als boomkweker schudt een Van Hulle graag aan de boom…

Piet De Baets