Sinds dit voorjaar geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van feestvuurwerk, op het ontploffen van voetzoekers, het afvuren van carbuurkanonnen (vb. schieting huwelijk) en het oplaten van wensballonnen of onbemande lampionnen die werken door middel van een permanente open vlam. Dit alles is verboden ook op oudejaar. Uitzonderingen voor bepaalde personen of evenementen kunnen worden toegestaan door de gemeente.

Dit totaalverbod werd ingevoerd omwille van de brandveiligheid, geluidshinder en in functie van het dierenwelzijn. Een veilige manier om particulier vuurwerk af te steken bestaat immers niet. Toch geldt dit verbod niet in alle gemeenten van het Meetjesland. In Aalter, Sint-Laureins en Kaprijke mag het wél. Burgemeester Claeys van Kaprijke raadt wel aan om huisdieren die nacht binnen te houden. In Lievegem staat die toelating nog altijd in het huidige GAS-reglement. Maar in Zelzate, Assenede, Eeklo, Maldegem en Evergem blijft feestvuurwerk op oudejaarsnacht verboden. Vooral Maldegem en Eeklo leggen in een persnota nadruk op dit verbod waarop zij zullen toezien. Tijdens oudejaars- en nieuwjaarsnacht worden daar geen uitzonderingen toegestaan.
In Eeklo zijn ze bevreesd voor brandgevaar wegens het dichtbevolkte gebied.
Maldegem laat bovendien weten dat deze richtlijn wordt aangepast in het algemeen politiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 18 december.
Burgemeester Van Hulle: “Het college heeft deze beslissing genomen vanuit de idee dat veiligheid en dierenwelzijn primeert boven het plezier van vuurwerk.” Meer info op www.maldegem.be/vuurwerk.

Dierenwelzijn
De kans dat er deze feestperiode minder tot geen vuurwerk zal zijn in onze contreien is dus groot. Maar omdat uitzonderingen mogelijk blijven en vuurwerk bijzonder stresserend is voor huisdieren en weidedieren, is het belangrijk om hier extra aandacht aan te blijven schenken.
Elk jaar raken tijdens de eindejaarsfeesten dieren vermist, gewond of worden ze binnengebracht in een dierenasiel omdat ze schrikken van vuurwerk. Dieren in huis kunnen stress ervaren en zichzelf verwonden in hun pogingen om veilige oorden op te zoeken. Dieren buiten kunnen uitbreken en vluchten waardoor ze zichzelf en zelfs andere weggebruikers kunnen verwonden.

(PDB)