Rufy Baeke, van wie Taptoe veertien dagen geleden zijn ontslag uit het Kaprijkse partijbestuur van N-VA aankondigde, laat ons weten ”dat hij NIET is opgestapt uit het Partijbestuur gezien ik daarvan  nooit  deel uitmaakte. Ik was WEL recent geen kandidaat meer voor de N-VA PartijRAAD.”
Voilà, kleine nuance.
Veel  interessanter is zijn aankondiging wanneer en hoeveel geld hij zal overmaken aan de vereniging “Mug-Heli” ? Baeke kwam de voorbije zomer immers in opspraak omwille van zijn vage steunactie voor het “Brugs Instituut voor  Dringende Medische Hulpverlening”, zeg maar de MUG helikopter. Er werden vragen gesteld over achterblijvende ingezamelde gelden. Daar wou dokter Baeke (70) nooit klaarheid in scheppen wat de insinuaties deed toenemen.
Op expliciete vraag van Taptoe schept de Kaprijkenaar nu duidelijkheid.
R.Baeke: “ Tijdens een anderhalve dag durende BIN veiligheidsbeurs zal ik op zondagvoormiddag 25 maart 2018 meer dan 2.000 € overmaken aan het Instituut ! In de voormiddag zal de MUG helikopter landen op het Plein. De dag voordien zal Minister Jambon om 14 uur de beurs openen in het SOCK-Kaprijke (Voorstraat-Molenstraat) in aanwezigheid van  delegatie uit alle Meetjeslandse gemeenten.
Voor het ondersteunen van de helikopter is er jaarlijks een budget van circa 550.000 euro nodig. Gelukkig zijn er heel wat gemeenten in het Meetjesland die hiervoor onder mijn impuls subsidies toezegden. Samen met 8 andere gemeenten legt Kaprijke vanaf 2018 ook bij in een pot van 30.000 €. De Provincie West-Vlaanderen alleen is goed voor 110.000 €.  De Artes Bouwgroep legt het dubbele bij en staat dan ook met logo op het toestel. ”

(PDB)