De gemeente Kaprijke wil ook de allerkleinsten een stem geven in het gemeentelijk beleid voor de komende jaren. “Woensdagnamiddag 30 oktober organiseren we daarom een tweede participatiemoment voor de jeugd” vertelt schepen van Jeugdzaken Frederik Verluys.

“Deze keer komen de allerkleinsten aan bod. We verwachten de kinderen tussen 12 en 15 jaar in het Administratief Centrum in Kaprijke vanaf 14 uur. Zij mogen dan hun wensen en verlangens kenbaar maken. Zaken waarmee het gemeentebestuur rekening moet gaan houden in de toekomst. Bij een vorige bijeenkomst voor jongeren tussen 16 en 20 jaar kwamen daar heel interessante items naar voor. Zo kregen we vragen over een gemeentelijke facebookpagina speciaal voor de jeugd, werd er gesproken over een skatepark en had men het over speelbossen. Ook nu verwachten we heel uiteenlopende zaken. Alle kinderen mogen vrij hun ideeën spuien.”

(LK)