• Kaprijke
Het Kaprijks schepencollege stelde de jongste weken en maanden samen met tal van adviesraden, ambtenarij en politieke fracties, haar eigen corona-relanceplan op. “Verlaagde huurprijzen, gratis uitlenen en gemeentebonnen van 25 euro vormen de basis” zegt burgemeester Pieter Claeys. Kaprijke heeft sinds kort een eigen herstelplan om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.“Tijdens de coronacrisis en de lockdown hebben verschillende doelgroepen flinke klappen gekregen” zegt burgemeester Pieter Claeys ( Het Kartel) . “Het openbaar leven viel stil wat voor het verenigingsleven en de lokale economie negatieve gevolgen kende. Daarom zochten we naar ondersteunende maatregelen.” Sport, Cultuur en jeugdverenigingen kreeg uit het Vlaamse noodfonds ruim 80.000 euro. Een som die op basis van de bestaande subsidieregeling onder de clubs en verenigingen verdeeld wordt. “Onze gemeente doet er nog een schepje bovenop” gaat Claeys verder. “Er werd beslist om een korting van 10 procent toe te kennen op de huur van de gemeentelijke gebouwen en sporthallen. Het tennischalet en het gemeentelijk uitleenmateriaal worden tot eind juni 2021 gratis ter beschikking gesteld.” Kaprijke haalt meteen ook een heel pak gemeentebonen, inwisselbaar bij de lokale handelaar, uit de kast. Oppositieleider Filip Gijssels (Samen) benadrukte bij de voorstelling van het plan dat hij tevreden was dat men het Samenidee om een dergelijk plan op te maken had gevolgd. “Het is jammer dat niet elke inwoner een gemeentebon krijgt, maar we zijn uiteindelijk heel blij met het eindresultaat.” Het Kaprijkse plan, goed voor zo’n 240.000 euro, kreeg de goedkeuring van de voltallige gemeenteraad.(LK)