Onder bovenstaande titel stelt raadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V) zich in een persnota kritische vragen in verband met het nieuwe fenomeen “Vrij Maldegem”, dat vanaf vorige week voortaan wekelijks vier jaar lang gratis in de bus moet vallen van alle Maldegemse inwoners. (Vier jaar is niet toevallig de resterende tijd van de huidige bestuursperiode, nvdr) Het gemeentebestuur wees immers (via een uitgebreide Europese ‘tender’-bevraging) de offerte toe aan het Maldegemse blad, die hiervoor als enige aan blijkbaar aanvaardbare voorwaarden had ingestoken. Basis voor de offerte was dat het gemeentebestuur voortaan op wekelijkse basis 4 pagina’s eigen gemeentelijk nieuws voor de bevolking wou verspreiden via een uitgever, die hiervoor dan zijn prijs moest insteken. Deze vier pagina’s zouden het voormalige infoblad moeten vervangen. Genodigden voor deze offerte waren naast drukkerij Van Hoestenberghe ook Taptoe (die na lang afwegen niet meedeed) en uitgeverij Roularta, wiens offerte niet werd weerhouden wegens niet conform. Vier jaar lang zal het Vrij Maldegem nu - betaald door de gemeente - de gemeentelijke info uitgeven op wekelijkse basis, verspreid tussen het andere lokale nieuws dat het Vrij Maldegem zelf brengt. Zoals vroeger zal her blad vanaf donderdagmiddag en op vrijdag verspreid worden. “We willen iedereen sneller en uitgebreider op de hoogte brengen en dus ook inwoners, die niet of minder digitaal actief zijn, beter informeren”, zo luidt de verantwoording van de gemeente. “We kozen voor een samenwerking met een bestaand weekblad omdat een krant meer gelezen wordt dan een gemeentelijk infomagazine. Geïnteresseerden kunnen het Vrij Maldegem ook online raadplegen. Vrij (?) Maldegem Vrij snel nadat het eerste nummer in de bus was gevallen, werd door oppositiepartij CD&V een vrij kritische beschouwing naar de plaatselijke pers gestuurd met volgende (ingekorte) inhoud: “Waar het Vrij Maldegem steeds een onafhankelijke positie heeft bekleed in het lokale en regionale medialandschap lezen we nu in het bestek dat het blad zich voortaan neutraal moet opstellen en daarom geen brieven, artikels of advertenties mag publiceren die politiek getint zijn. Betekent dit dus ook het einde van de politieke berichtgeving in Maldegem? We stellen ons ernstig de vraag in welke mate het Vrij Maldegem nog ‘vrij’ is, nu de gemeente de financiering van de krant op zich neemt?” “ De gemeente betaalt in totaal 813.000 euro aan drukkerij Van Hoestenberghe, gespreid over een periode van vier jaar. In dat bedrag is de bedeling van de krant dan nog niet eens meegerekend. Dit kan bezwaarlijk een gratis publicatie worden genoemd en zal de Maldegemse belastingbetalers heel wat geld kosten.” Is dan onze conclusie juist dat deze eerste kritische oppositie-noot alvast niét in het Vrij Maldegem zal mogen/kunnen worden opgenomen….? (PDB)