Recent viel bij alle Maldegemnaars het sprookje ‘Het lelijke zwaantje’ in de bus. Het sprookje is een knipoog naar het bekende sprookje ‘Het Lelijke Eendje’ en een ludieke manier om het kersverse meerjarenplan 2020-2025 van Maldegem, meestal saaie lectuur, op een toegankelijke en luchtige manier aan alle inwoners bekend te maken.

Het kleine eendje in het sprookje windt er geen doekjes om en wijst de zwanengemeenschap op een aantal pijnpunten in de vijver die dringend en doortastend moeten worden aangepakt: verkeer, veiligheid, armoede, netheid ...
De gemeente Maldegem zal dan ook in eerste instantie haar geld uitgeven aan de basistaken van de gemeente: namelijk een nette gemeente, een gemeente met goede wegen en zonder putten, met een vlotte verkeersdoorstroming, een armoedevrije gemeente en een veilige gemeente.
In het Toekomstplan van Maldegem staat de keuze centraal voor heldere prioriteiten, voor nuchtere efficiëntie en voor samenwerking over alle partijgrenzen heen. Het sprookje leert ons dat verandering maar mogelijk is, als we soms eens tegen de stroom durven in te roeien. Wie het volledige meerjarenplan wenst te raadplegen, inclusief de financiële cijfers, kan terecht op: www.maldegem.be/meerjarenplan.

(PDB)