Gemeentepolitiek en overlopers, het hangt onlosmakelijk aan elkaar. In de aanloop naar elke verkiezing gonst het steeds van geruchten over mensen die hun partij de rug toekeren en op zoek gaan naar een beter alternatief. Soms ligt een ruzie aan de basis van de overstap, een andere keer gaat het over het invullen van ambities ( lees: een verkiesbare plaats).

Eeklo spant in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 echter wel de kroon wat onderlinge transfers van kandidaten naar politieke partijen betreft. Taptoe lijstte ze vorige week al op. De meest spraakmakende recente overstap in de Herbakkersstad is ongetwijfeld die van Danny Smessaert (59), 15 jaar lang OCMW-voorzitter en als dusdanig ook schepen, en meer dan 40 jaar trouwe militant van eerst de CVP en later CD&V. Smessaert gaat verrassend op de lijst van SMS staan. Een babbel drong zich daarom op.

“SMS is een beetje de CVP van vroeger”, vat hij ons zijn standpunt samen. “Een verzameling van alle standen en strekkingen.”
Taptoe: Schets ons eens hoe je politieke carrière begon.
Danny Smessaert: ‘Ik sloot me in 1977 aan bij de plaatselijke CVP omdat ik me politiek wilde engageren. In oktober 1982 stond ik voor het eerst op een lijst en haalde 270 stemmen, maar niet verkozen. Dat was zes jaar later wél het geval. Samen met onder andere Koen Loete en Dirk Van de Velde kwam ik in 1989 in de gemeenteraad terecht. We waren toen echt een sterke jeugdige generatie christendemocraten. Ronny De Waele was (blauwe) burgemeester en de CVP zat zes jaar lang verrassend in de oppositie. Dat was een erg leerrijke tijd omdat we tijdens die zes jaar naar hartenlust oppositie konden voeren. Op die manier leerde ik het vak. Ondertussen werd ik ook voorzitter van het ACW (het huidige Beweging.net, red.).’
Taptoe: In 2003, ondertussen 15 jaar geleden, werd je OCMW-voorzitter?
Danny Smessaert: ‘Dat klopt en in die functie heb ik heel wat kunnen verwezenlijken. Eeklo heeft dankzij heel wat subsidies kunnen investeren in de opbouw van de Zuidkaai. Het wijkcentrum De Kring werd aangekocht en beetje bij beetje groeide de site uit tot wat ze nu is. Ik ben zeer gelukkig met hetgeen daar is bereikt. Het is niet altijd van een leien dakje gelopen want bijvoorbeeld het ontwerp voor een nieuwbouw werd enkele jaren geleden in laatste instantie afgevoerd. Toch is de Zuidkaai een begrip geworden in Eeklo. De site is een voorbeeld voor andere steden en gemeenten.’
Taptoe: En toen ging het plots mis in deze legislatuur?
Danny Smessaert: ‘De twistappel was: waar gaan we de buitenschoolse kinderopvang inplanten? Ik was voorstander om de kinderopvang naar het door de stad aangekochte Beukenhof te verhuizen. Maar vooral burgemeester Koen Loete was daar omwille van redenen die mij nog altijd niet duidelijk zijn, niet voor te vinden en daar kwam onenigheid van. Het dossier geraakte muurvast en ik kreeg weinig of geen steun meer vanuit mijn eigen partij. Het dossier bleef onbespreekbaar en een debat ten gronde kwam er niet. Uiteindelijk werd, met behulp van de oppositie nota bene, de verhuis naar het Beukenhof in de OCMW-raad tóch goedgekeurd. Dat hiervoor een wisselmeerderheid tegen mijn eigen partij nodig was, heeft mij toen diep geraakt en zwaar ontmoedigd. Zelfs in die mate dat ik door stress lang diep heb gezeten. Zwaar gedegouteerd besloot ik om dan maar een punt achter mijn politieke carrière te zetten. Ik wou mij niet meer verkiesbaar stellen en heb dat ook openlijk overal gezegd. Mensen besloten vlug dat ik niet meer door dezelfde deur met Koen Loete kon. Maar dat was overdreven.’
Taptoe: Uiteindelijk besliste je om tóch door te gaan. SMS bood je een verkiesbare 3de plaats aan. Eén hoger dan bij uw partij vorige keer…
Danny Smessaert: ‘Er hebben mij maar liefst vijf partijen benaderd om bij hen op de lijst te staan. Met mooie voorwaarden. Bij de laatste verkiezingen had ik nog 743 stemmen gehaald, op enkele stemmen na de vijfde hoogste plaats in de  toptien van alle kandidaten. Ik heb er lang over nagedacht, want een terugkeerbeslissing is niet evident, maar uiteindelijk kon SMS mij het meest bekoren. Dat deze (oppositie) partij mij gesteund had in het Beukenhof-dossier, speelde ook zwaar mee. Ik had bovendien een goed gevoel bij de gesprekken die ik met Marc Windey voerde. Ik wilde mij trouwens, na 41 jaar lidmaatschap bij de christendemocratische partij, niet bekennen tot een partij met een nationale structuur. In SMS herken ik vooral iets van de groepsgeest in de oude CVP. Alle standen en strekkingen, zowel links als rechts, zijn er vertegenwoordigd en werken goed samen. Zowel ondernemers als arbeiders en bedienden vinden er hun plaats.’
Taptoe: Hoe waren de reacties bij CD&V?
Danny Smessaert: ‘Ik ben meteen naar onze voorzitster gestapt (Eglantina Bodurri, red.) en heb open kaart gespeeld. Ik wilde er geen vechtscheiding van maken en mijn partijbedragen netjes tot het eind van het jaar blijven betalen. Er zijn er wel anderen geweest (lachje). Ook de reacties van de collega’s in het schepencollege en van burgemeester Koen Loete vielen mee en daar had ik toch wel het meeste schrik voor. Nog stééds trouwens, er zijn nog een paar maanden te gaan… Ik heb hen verzekerd dat ik de deontologie van het schepencollege absoluut zou blijven respecteren. Niets wat daar intern besproken wordt, vertel ik door aan mijn nieuwe partij. Dat lijkt me trouwens de evidentie zelf. Ik wil absoluut niet in een verziekte en hatelijke sfeer de rest van de legislatuur en de verkiezingsperiode ingaan maar met deze ploeg liefst in schoonheid eindigen zonder ruzie of polemieken.’
Taptoe: Je klonk nochtans bijzonder scherp toen je enkele weken geleden uitsloot dat je nog samen met CD&V in een coalitie wou stappen?
Danny Smessaert: ‘Ja. In een colère wordt soms iets te hard van stapel gelopen. Ik heb daarna voor mezelf wat gas teruggenomen. Uiteindelijk is het ook niet aan mij, maar aan de partijleiding van SMS om na de verkiezingen een eventuele partnerkeuze te maken. Zover zijn we uiteraard nog lang niet want de verkiezingen in Eeklo kunnen echt alle kanten uit. Ik voorspel vooral een versnippering van het politieke landschap. In elk geval: indien ik verkozen word, blijf ik bereid om terug een mandaat op te nemen.’
Taptoe: Dank u voor dit openhartig gesprek. We wensen u verder veel succes!

(Ives Boone)